รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดเชียงใหม่ ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๕๐๒๕ - วัดบ้านขุน
ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด เชียงใหม่

แสดง 51 ถึง 75 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
51สามเณรนวภูมิผาติศักดิ์ศรีวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
52สามเณรปกรณ์เกียรติวงศ์ศิลาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
53สามเณรปฎิภาณปราศจากอิทธิพลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
54สามเณรปฏิพัทธ์หยกอักษรลาภวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
55สามเณรพิชิตชัยแซ่วะวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
56สามเณรมงคลเบญญาบุษกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
57สามเณรมนชิตอนุภพวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
58สามเณรรัฐกานต์สองนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
59สามเณรรัฐกิตสองนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
60สามเณรรัฐภูมิเบญญาบุษกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
61สามเณรวรชนเขียวขจีวิจิตรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
62สามเณรวรันธรธารสุขสถาพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
63สามเณรวินัยเบญญาบุษกรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
64สามเณรวีรชาติธรรมรัตน์วัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
65สามเณรวีรภัทรเดโชวิวัฒนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
66สามเณรศุภวิชญ์ทิพมณีสีรุ้งวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
67สามเณรสิทธิศักดิ์คนผลวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
68สามเณรสุรดิษปรีชาไพรวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
69สามเณรอิทธิมนต์พนาสุขสันติวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
70สามเณรเอกรินผู้ใฝ่ธรรมวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
71สามเณรชยพลพงศ์พิพัฒน์พนาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
72สามเณรทองจิตโกพอวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
73สามเณรธัญพิสิษฐ์พัลลภสิริวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
74สามเณรสิทธิศักดิ์บุญมาวัดบ้านขุนคณะจังหวัดเชียงใหม่
75สามเณรวีรภาพธรรมสอนวัดป่าขามคณะจังหวัดเชียงใหม่