รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๘ - วัดทาสบเส้า
ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา ลำพูน

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกิตตศิลป์จินะกาศอธิปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
2พระชัชวาลขนาตขจีโชติปญฺโญวัดทาขุมเงินคณะจังหวัดลำพูน
3พระทรัพย์วราแก้วกาศธีรปญฺโญวัดปงแม่ลอบคณะจังหวัดลำพูน
4พระสิริชัยสายทองชยาลงฺกาโรวัดทาสบเมยคณะจังหวัดลำพูน
5พระมานพสายอุ่นอินทปญฺโญวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
6พระมานิตย์กาวิละอินทวํโสวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
7พระวัฒนาใจติ๊บอนาลโยวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
8พระวินัยขนาดจิตรกรฐิตจิตฺโตวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
9พระวิวัฒน์คำนึกฐานวโรวัดทาร้องเรือคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรโชคชัยอินต๊ะปวนวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรอ่อง-วัดผาตั้งคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรอานนท์แก้วท้วมวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรอภินพแสนเวียงวัดทาสองท่าคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรสิทธิศักดิ์สีเสอวัดอรัญญารามคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรสายชลฟูเฟี่ยงวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรศรัญพงศ์ประพฤติวิโรจน์วัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรวุฒิชัยพงสปินวัดทาสบเส้าคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรวีรพงษ์ขนาดขจีวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรภัทรดนัยจันทร์กาศวัดทาดอยคำคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรธีรเมธวังงิ้ววัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรธีรนัยอินถาปันวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรจายมลลุงกิวิวัดทากู่แก้วคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรจักรกฤษธรรมกาศวัดทาศรีป้านคณะจังหวัดลำพูน