รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดลำพูน  ภาค ๗
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๖๐๐๙ - วัดห้วยห้าง
ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง ลำพูน

แสดง 1 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระทุนหลู่เมี๊ยะจิ่งต่านนฺทวํโสวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
2สามเณรชื่นยุวอามวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
3สามเณรพงศ์เอื้อยอองฟองวัดห้วยห้างคณะจังหวัดลำพูน
4พระสมศักดิ์รังสีสมสกฺโขวัดตะเคียนปมคณะจังหวัดลำพูน
5พระอนุสิษฐแก้วแสงอตฺตทนฺโตวัดไม้สลีคณะจังหวัดลำพูน
6สามเณรเอคินแนโพธิ์วัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
7สามเณรนทีแนโพธิ์วัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
8สามเณรมงคลยอโปวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
9พระทนงศักดิ์ค้างคีรีกิตฺติสกฺโขวัดดอนแก้วคณะจังหวัดลำพูน
10สามเณรขวัญชัยสุต๋าวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
11สามเณรธวัชดูกีวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
12สามเณรนครินทร์อุสาวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
13สามเณรคมชาญมนเทียนวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
14สามเณรพงศกรตาจุมปาวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
15สามเณรพิษณุพาน่อมื่อวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
16สามเณรพีรวิชญ์กองคำวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
17สามเณรสุรกานต์นาวาวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
18สามเณรวรากรทายาทกวินวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
19สามเณรพงศกรมณีพรเจริญวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
20สามเณรเอกยุทธอินทร์เมาวัดทุ่งหัวช้างคณะจังหวัดลำพูน
21สามเณรนิพนธ์บุญนำวัดทุ่งเป็ดคณะจังหวัดลำพูน
22สามเณรอนันทชัยคำฝั้นวัดทุ่งเป็ดคณะจังหวัดลำพูน
23สามเณรพงศ์ภัคคำสุขวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน
24สามเณรอภินันท์ค้างคีรีวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน
25สามเณรณฐพงษ์ไชยเมืองชื่นวัดหนองกอกคณะจังหวัดลำพูน