รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๐๗ - วัดประดิษฐ์วนาราม
ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 27 จาก 27 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกฤษณะพิมภูราชกลฺยาโนวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรครรชิตเกตุโพนทอง-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
3พระคำพองโคตรมีจิตฺตสํวโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระจักรวรรดิติตะระวัตรจกฺกวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
5พระจำลองจันภูผาอาทิโจวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
6พระชวลิตมาสิมชวนปญฺโญวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระณัฐสิทธิ์วงษ์เสียงดังฐิตาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระทนงศักดิ์ไม่เศร้าธนสกฺโกวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
9พระนนทวัฒน์รอดบุญมาสุจิตโตวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระนิกรบังเมฆอธิปญฺโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระบรรหารธรเสนาปริสุทฺโธวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
12พระปฐพงษ์ศรีบุญเรืองฐานธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
13พระพรชัยศิริภาสิริวณฺโณวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระพลวัฒน์ประชิกาดพลสทฺโทวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
15พระฤทธิไกรพรหมนามคุตฺตธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
16พระวนัสเล่าเลิศฐาวุฑโฒวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
17พระวันชัยจันทร์สว่างจนฺทสาโรวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระวันชัยวงษ์ขุลีสุภากาโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระวุฒิชัยวงษ์สีหาวุฒิธมฺโมวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระสมบุญขำสาสดีสมจิตฺโตวัดศรีชมชื่นคณะจังหวัดอุดรธานี
21พระสมเกียรติปัญญางามญาณธมฺโมวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
22พระสุริยาภักดีอำนาจสิริปัญโญวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
23พระสุริยารอดบุญมาจันทิโกวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
24พระอนุชิตสานนอกปิยาจาโรวัดโพธิ์ชัยคณะจังหวัดอุดรธานี
25สามเณรอภิสิทธิ์พันธุ-วัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
26พระอุเทนธุระพระตุสฺสโกวัดโนนสวรรค์คณะจังหวัดอุดรธานี
27พระเศรษฐาขาวขำศิริธโรวัดตูมคำคณะจังหวัดอุดรธานี