รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุดรธานี ภาค ๘
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๒๘๐๑๘ - วัดศิรินทราวาส
ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด อุดรธานี

แสดง 1 ถึง 21 จาก 21 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระณรงค์ชัยจันทะลาพุทธฺสโรวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
2สามเณรพงศธรจ่าบาลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
3พระภานุชาภูวงษ์ยติโกวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
4พระดาวทองชารีคุณทตฺโตวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
5สามเณรสายัณต์ทาทสงค์วัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
6พระชลิตนามวิเศษวิจาโรวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
7พระบุญลอดพลตรีธมฺมจาโรวัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี
8พระจิรพัฒน์ภูพานเพชรภูริวฒฺฑโณวัดสว่างบุ่งแก้วคณะจังหวัดอุดรธานี
9สามเณรธนากรริติวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
10พระสะอาดรินทะรักษ์กนฺตสีโลวัดจอมแจ้งคณะจังหวัดอุดรธานี
11พระบุญเลิศศิริโยธาปญฺญาสมฺปนฺโนวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
12สามเณรจิรพันธ์สมีดีวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
13สามเณรวุฒิชัยสวนสนามวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
14พระอดิศรสัสดีไกรษรญาณธโรวัดจอมมะณีย์คณะจังหวัดอุดรธานี
15พระเถิกอินเรืองศรีสุปญฺโญวัดลำดวนคณะจังหวัดอุดรธานี
16สามเณรกิติศักดิ์เขตประทุมวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
17พระภักดิ์ภูมิเฉลียดฉลาดกตปุญฺโญวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
18พระไพรัตน์เด่นดวงญาณวีโรวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
19พระจาตุรงค์เพชรเกษมกนฺตสีโลวัดศิรินทราวาสคณะจังหวัดอุดรธานี
20พระวันชัยเหิมเมฆโสภโนวัดบัวระพาคณะจังหวัดอุดรธานี
21สามเณรเจนภัทรเอื้อพิทักษ์วัดสว่างอรุณคณะจังหวัดอุดรธานี