รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
นักธรรมชั้นตรี - ๔๑๓๘๐๒๓ - วัดหนองอ้ม
ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระโชคขัยเบ้าทองนิสโภวัดซำงูคณะจังหวัดอุบลราชธานี
2พระอุทัยนามโคตรฐิตสีโลวัดกุดปลาตองคณะจังหวัดอุบลราชธานี
3พระจันทร์นิมิตสุทฺธจิตโตวัดกุดเรือคณะจังหวัดอุบลราชธานี
4พระสมปองศรีลาวรรณชาคโรวัดทุ่งช้างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
5พระณรงค์เดชชาวนาถิรสทฺโธวัดทุ่งช้างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
6พระวนัสภักดีล้นกนฺตวีโรวัดทุ่งช้างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
7พระสิทธิชัยครุธนอกถาวโรวัดทุ่งช้างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
8พระอานนบุญมานัดญาณสาโรวัดทุ่งช้างคณะจังหวัดอุบลราชธานี
9พระเฉลิมพลทรงกรดยติกโรวัดพะลานเวียงชัยคณะจังหวัดอุบลราชธานี
10พระสาครสุพะผาสุจินฺโณวัดโคกชำแระคณะจังหวัดอุบลราชธานี
11พระมงกุฎสายโสมฉนฺทธมฺโมวัดป่าทุ่งศรีอุดมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
12พระวันสุวรรณกูฎจารุวณฺโณวัดหนองสนมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
13พระดนัยบุญสันจารุธมฺโมวัดโนนดู่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
14สามเณรธนพัฒน์หนูเส็งวัดโนนดู่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
15พระบัวสดขมิ้นแก้วจนฺทสาโรวัดหนองอ้มคณะจังหวัดอุบลราชธานี
16พระเอกมงคลสามิลาอชิโตวัดบ้านเบญจ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
17พระธนรัฐคำศรีเกสโรวัดบ้านเบญจ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
18พระโกสินทร์กระแสเทพอาภากโรวัดป่าสันติธรรมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
19พระวรศักดิ์วิลาจันทร์สุทฺธิจิตฺโตวัดป่าสันติธรรมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
20สามเณรอนุชากันยาวัดป่าสันติธรรมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
21พระประสิทธิ์จันทุมาอิทฺธิญาโณวัดหนองอ้มคณะจังหวัดอุบลราชธานี
22พระวิเชียรสิงหาเวชญาณวโรวัดอารีย์ประชาสรรค์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
23พระคำมูคระอาอภินนฺโทวัดบ้านเบญจ์คณะจังหวัดอุบลราชธานี
24พระมานะกลมเกลียวเขมจาโรวัดหนองขี้เห็นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
25พระนิคมเจริญทัศน์อธิจิตฺโตวัดหนองขี้เห็นคณะจังหวัดอุบลราชธานี
26พระพงษ์พิศิษฐ์ศรีโพนทองกนฺตสีโลวัดโนนใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
27พระจันทร์นามแก้วติขญาโณวัดโนนใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
28พระแปวิปุระโอภาโสวัดโนนใหญ่คณะจังหวัดอุบลราชธานี
29พระทวีศักดิ์ราชปัญญาธีรวโรวัดป่าทุ่งศรีอุดมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
30พระเทพพิทักษ์ทารักษ์ญษณธีโลวัดป่านาเกษมคณะจังหวัดอุบลราชธานี
31พระสมบัติบุญเสนาะสมจิตฺโตวัดโนนสนามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
32พระวัชรพงษ์เครือเพชรฐานวีโรวัดหนองอ้มคณะจังหวัดอุบลราชธานี
33พระใชยาสิมณีย์อธิจิตฺโตวัดโนนสนามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
34พระคำภากัญตากตธมฺโมวัดโนนสนามคณะจังหวัดอุบลราชธานี
35พระสมชายประอางค์สุจิตฺโตวัดตาโทคณะจังหวัดอุบลราชธานี
36พระธนารัตน์จิตรจันทร์อธิจิตฺโตวัดตาโทคณะจังหวัดอุบลราชธานี
37พระนรงค์วงษาบุตรฐานุตฺตโรวัดโนนจานคณะจังหวัดอุบลราชธานี
38พระธีรวุฒิบรรพตาธิ์สาทโรวัดโนนจานคณะจังหวัดอุบลราชธานี