รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาค ๑๖
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๖๐๓๓ - โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 236 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายบูระณิมาบุญทองเล็กโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัครชัยภิรมย์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรพลเพชรอาวุธโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุพงศ์จำนงจิตโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุพงศ์รัตนรังษีโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรายุทธ์ทองมากโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชโนทัยนิลกาญจน์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัทรธรสุวรรณเทียบโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปลิกพัฒน์ศิลปรัศมีโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนัญชิดาอุนยวงโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกวรรณศรีโถ่งโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธมลวรรณบุญทองเล็กโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอาทิตยาบุญเลิศโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันทัชพรทองใสพรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิณฎาหรายาแดงโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฎฐกานต์ยังพลับโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวนัสนันท์แก้วใหญ่โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชนาการณ์ชูเพื่อนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสิรินทิพย์สอนจบโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธีชานันท์ชูนาวาโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชุติมาเกตุแก้วโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนรีกานต์ลิ้มวงค์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพิชญากรดนวลโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอนุสราแสงภักดีโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสริตาอนุพัฒน์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรมนน้อยชาตรีโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรภรแก้วเจริญโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรายุทองปรางโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุธาสินีรักษากิจโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลพัทรสีดาโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรรณวิษาแก้วศรีอ่อนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงญาณิศากิมเสาว์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพลอยปภัสจิตราภิรมย์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภิสราราชเพชรโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิรติกาหอมรักษ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชชาภาจำปากอนโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกันตพิชญคมสารพางค์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปาณิศาดำบ้านใหม่โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุชาดาเพ็งจำรัสโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัครพงษ์มะลิวัลย์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาวินรัศมีผกายโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลทองนุกูลโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชยพลศิริรัตน์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัตนพันธ์เสนวงค์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรภัทรคุ้มชำนาญโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุทธิศักดิ์ปานจันทร์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรากรวอทองโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัญญวรรธน์ช่วยบำรุงโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยุทธการณ์จงใจโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปิยะพัฒน์บุญทองเล็กโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณวัดสมัยสุวรรณคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี