รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดยะลา ภาค ๑๘
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๕๗๖๐๑๗ - วัดนิโรธสังฆาราม
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวอมรสะอาดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
2อุดมศึกษาครูนางสาวพิมพ์ชนกจิตต์มีธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
3อุดมศึกษาครูนางสาวสิริธรศิริรักษ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
4อุดมศึกษาครูนายประชิตศรีธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
5อุดมศึกษาครูนางสาวทัศนีย์ม่วงขวัญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
6อุดมศึกษาครูนายภัทรพงศ์พุทธรักษ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
7อุดมศึกษาครูนายธนกฤตคงสงค์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา
8อุดมศึกษาครูนายหัสนัยเพียรหาญวัดนิโรธสังฆารามวัดนิโรธสังฆารามคณะจังหวัดยะลา