รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาค ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๑๐๐๑ - วัดโสธรวราราม
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระชะลอฝักแคเล็กธมฺมปาโลวัดพิมพาวาส (ใต้)คณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
2พระธาดาแสงศรฐิตธีโรวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
3สามเณรนพรัตน์ตันเต็มวัดสมานรัตนารามคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
4สามเณรปพนศักดิ์สรรวัชญ์ณิชกุลวัดสมานรัตนารามคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
5สามเณรภานุวัฒน์พาลีวัดสมานรัตนารามคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
6สามเณรสรัลวิจิตรศักดิ์วัดสมานรัตนารามคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
7พระอาทิตย์ฝักมากอาทิจฺโจวัดเทพนิมิตรคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา