รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกัญตพัฒณ์หมื่นท้าวกนฺตปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
2พระกิมทไกรราชปญฺญาปทีโปวัดหินกองคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระชนาธิปธรรมปราปอตฺตทีโปวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระณัฐพลอินแพงเขมปญฺโญวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระดำรงค์ดวงดีธมฺมทินฺโนวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระธนทัตนรากรขนฺติโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
7พระธนาธรสอนอ้วนจิรปญฺโญวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
8พระนพฤทธิ์อินธิแสงรตนญาโณวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระบุญแทนกรวยทองกิตฺติปญฺโญวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระพิษณุพงษ์ศิริเศรษฐ์เขมวโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระพุทธคุณพาลีสุชาโตวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระวัชระประเสริฐไพฑูรย์ธีรเตโชวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระวิดลจำปาบุรีฐิตสีโลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
14สามเณรวิศรุตหงษ์เพชรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
15พระวีระพลผุดผ่องกุกโนวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
16พระศักรินทร์ปานทองสิรินฺธโรวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระศุภชัยวงษ์ธรรมสุจิตฺโตวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระสรวิชญ์เอี่ยมสกุลปภสฺสโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
19พระสามารถชุ่มกมลสมตฺโถวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
20พระสารอักษรานุเคราะห์ปญฺญาสาโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
21พระสุภาพปราสารอรุโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
22พระอดุลเหล่าสมบัติกิตฺติปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
23พระอนิกรปู่มะรัตน์ชินฺปุตฺโตวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
24พระอภินันท์ยาโพธิ์กิตฺติโสภโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระสมุห์อัษฎาท่าหลวงสุภทฺโทวัดวิเวการามคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระอาสากั้วศรีวีรธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระเจษฎาจันทร์เจริญสุทฺธิญาโณวัดสถาพรพัฒนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระเลิศคีรีพฤกษ์จารุธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระโยธินยุติธรรมฐิตธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระไพรัตน์พุนโทฉิมพลีชินวํโสวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
31พระไพโรจน์พุนโทฉิมพลีขนฺติโกวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี