รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี ภาค ๑-๒-๓, ๑๒-๑๓ (ธ)
นักธรรมชั้นโท - ๖๒๕๔๐๐๑ - พุทธมณฑลจันทบุรี
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี

แสดง 1 ถึง 31 จาก 31 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระสมุห์อัษฎาท่าหลวงสุภทฺโทวัดวิเวการามคณะจังหวัดจันทบุรี
2พระเจษฎาจันทร์เจริญสุทฺธิญาโณวัดสถาพรพัฒนารามคณะจังหวัดจันทบุรี
3พระกิมทไกรราชปญฺญาปทีโปวัดหินกองคณะจังหวัดจันทบุรี
4พระเลิศคีรีพฤกษ์จารุธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
5พระอาสากั้วศรีวีรธมฺโมวัดป่าคีรีเขตคณะจังหวัดจันทบุรี
6พระโยธินยุติธรรมฐิตธมฺโมวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
7พระวิดลจำปาบุรีฐิตสีโลวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี
8พระพุทธคุณพาลีสุชาโตวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
9พระดำรงค์ดวงดีธมฺมทินฺโนวัดเขาบรรจบคณะจังหวัดจันทบุรี
10พระบุญแทนกรวยทองกิตฺติปญฺโญวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
11พระอภินันท์ยาโพธิ์กิตฺติโสภโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
12พระสุภาพปราสารอรุโณวัดเทพธารทองคณะจังหวัดจันทบุรี
13พระอดุลเหล่าสมบัติกิตฺติปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
14พระธนทัตนรากรขนฺติโกวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
15พระกัญตพัฒณ์หมื่นท้าวกนฺตปญฺโญวัดเขาถ้ำโบสถ์คณะจังหวัดจันทบุรี
16พระศักรินทร์ปานทองสิรินฺธโรวัดเนินดินแดงคณะจังหวัดจันทบุรี
17พระสรวิชญ์เอี่ยมสกุลปภสฺสโรวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
18พระอนิกรปู่มะรัตน์ชินฺปุตฺโตวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
19พระไพโรจน์พุนโทฉิมพลีขนฺติโกวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
20พระธนาธรสอนอ้วนจิรปญฺโญวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
21พระไพรัตน์พุนโทฉิมพลีชินวํโสวัดชากใหญ่คณะจังหวัดจันทบุรี
22พระชนาธิปธรรมปราปอตฺตทีโปวัดกลางเก่าคณะจังหวัดจันทบุรี
23พระสารอักษรานุเคราะห์ปญฺญาสาโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
24พระพิษณุพงษ์ศิริเศรษฐ์เขมวโรวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
25พระณัฐพลอินแพงเขมปญฺโญวัดป่าแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
26พระศุภชัยวงษ์ธรรมสุจิตฺโตวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
27พระสามารถชุ่มกมลสมตฺโถวัดบ้านขอมคณะจังหวัดจันทบุรี
28พระวีระพลผุดผ่องกุกโนวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
29พระวัชระประเสริฐไพฑูรย์ธีรเตโชวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
30พระนพฤทธิ์อินธิแสงรตนญาโณวัดเขาแก้วคณะจังหวัดจันทบุรี
31สามเณรวิศรุตหงษ์เพชรวัดคลองแจงคณะจังหวัดจันทบุรี