รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๕๘๐๐๑ - วัดสิริกาญจนาราม
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระครูสถิตธรรมนันท์เสาเปรียฐานุตฺตโรวัดป่าธรรมบูชาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2พระนครินทร์สุวรรณเนตรชิตมาโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3พระมานพเกตุทองธนิสฺสโรวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4พระกิตติศักดิ์มณีวัชราภรณ์นิธิปญฺโญวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5พระศักดิ์สุชินพัฒน์แย้มโกสุมสุชินปญฺโญวัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6พระอนุสรณ์โพธิ์หิรัญอุสโรวัดป่าถ้ำภูเตยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7พระภาณุพงษ์ยศตุ้ยฐิตโสภโณวัดถ้ำเนรมิตคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8สามเณรศรายุทธสรรเจริญ-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9สามเณรจิรภัทรจีนดอน-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10สามเณรคณิสรเมธทองขุนนา-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11สามเณรธีรภัทรคุณมา-วัดวังโพธิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี