รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

สำนักเรียนคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาค ๑๔-๑๕ (ธ)
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๓๐๐๑ - วัดคลองวาฬ
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๓

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระกนกเข็มเพ็ชร์สิริกนโกวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2พระชาตรีเอี่ยมสุวรรณ์อภิชาโยวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3สามเณรทรงธรรมมั่นกลัดวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4พระนิเวศน์กาญจนดุลย์กิตฺติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5พระบริบูรณ์ธัชแก้วกรพินธุ์สติสมฺปนฺโนวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
6พระบุญเทิดงิ้วงามสิริปุญฺโญวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
7พระพงษ์พันธ์ชัยรัตน์ธนโชติโกวัดเขาเต่าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8สามเณรวรุตม์ท่วมทรัพย์วัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9สามเณรวสุรัตน์พรรษวุฒิวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
10พระครูใบฎีกาสมพรพลับใหญ่สทฺธาธิโกวัดศรีรัชดารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
11พระครูสังฆรักษ์หาญพลรักษ์สุวีโรวัดเจริญพงศ์วนารามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
12สามเณรอภิวัฒน์ปรอดโปร่งวัดธรรมิการามคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์