รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

สำนักเรียนคณะจังหวัดชุมพร  ภาค ๑๖
นักธรรมชั้นเอก - ๖๒๖๕๐๐๑ - วัดชุมพรรังสรรค์
ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๔

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระธนัชกาญจนสมภพกตปุญโญวัดหาดทรายรีคณะจังหวัดชุมพร
2พระอรรถวาทคงสุวรรณจารุธมฺโมวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
3พระอรรถพลเชิดชูจิรฏฺฐิโกวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
4พระวรายุทธเต้นปักษีจิรยุทฺโธวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
5พระจิรศักดิ์ไผ่รัดถังจิรวัฒโนวัดศรีสุธรรมคณะจังหวัดชุมพร
6พระรามชินวงศ์ชินวํโสวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
7พระสุชาติอุตโรกุลฐิตสุโขวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
8พระบัญญัติศิลปเสวตถาวโรวัดพุทธารามคณะจังหวัดชุมพร
9พระอลงกตหอมดวงธีรวโรวัดเขาดินคณะจังหวัดชุมพร
10พระสุรธันย์วงษ์ยศวัฒน์พทฺธธมฺโมวัดถ้ำขวัญเมืองคณะจังหวัดชุมพร
11พระประสิทธิ์หวานหูอคฺคปญฺโญวัดนาบุญคณะจังหวัดชุมพร
12พระจำนงจันทร์พรมเขมจิตฺโตวัดท่าไม้ลายคณะจังหวัดชุมพร
13พระสฤษฎ์ธรรมศิริเขมวโรวัดโตนดคณะจังหวัดชุมพร
14พระนพรัตน์ประจวบเหมาะโชติปญฺโญวัดบ้านนาคณะจังหวัดชุมพร