ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๓  -----------
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม------------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ------------
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๘  -----------
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๓  -----------
ส่วนกลางวัดสามพระยา๘  -----------
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๔๕  -----------
ส่วนกลางวัดสระเกศ------------
ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๕  -----------
ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๓  -----------
ส่วนกลางวัดปทุมคงคา------------
ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๔  -----------
ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๑๓  -----------
ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๕  -----------
ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๒  -----------
ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๗  -----------
ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๐  -----------
ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๓  -----------
ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา๔  -----------
ส่วนกลางวัดราชสิงขร๖  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๒  -----------
ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๔  -----------
ส่วนกลางวัดบางนาใน๑  -----------
ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๑๑  -----------
ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๑๒  -----------
ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๒๕  -----------
ส่วนกลางวัดเทพลีลา๑๒  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๒๔  -----------
ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๒๘  -----------
ส่วนกลางวัดเสมียนนารี------------
ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๑๖  -----------
ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๑๓  -----------
ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๑๘  -----------
ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๒๕  -----------
ส่วนกลางวัดแสนสุข๕  -----------
ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๕  -----------
ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๔๘  -----------
ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๓๗  -----------
ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๑๐  -----------
ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๒  -----------
ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  -----------
ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๐  -----------
ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๒  -----------
ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร------------
ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  -----------
ส่วนกลางวัดอนงคาราม๐  -----------
ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๔  -----------
ส่วนกลางวัดทองนพคุณ------------
ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๑  -----------
ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน------------
ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๒๔  -----------
ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๔  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๘  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑๑  -----------
ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๓๔  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่------------
ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๙  -----------
ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๒  -----------
ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๖  -----------
ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  -----------
ส่วนกลางวัดนาคกลาง------------
ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๓  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย------------
ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๑๕  -----------
ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
ส่วนกลางวัดดุสิดาราม------------
ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม------------
ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
ส่วนกลางวัดอมรคีรี๘  -----------
ส่วนกลางวัดคฤหบดี๒  -----------
ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๒  -----------
ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๕  -----------
ส่วนกลางวัดเทพากร๔  -----------
ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๒๕  -----------
ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๑๔  -----------
ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๘๕  -----------
ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๑๙  -----------
ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๑  -----------
ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๑๘  -----------
ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๓  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๔  -----------
ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๒  -----------
ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๑๕  -----------
ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๑๓  -----------
ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๒  -----------
ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๗  -----------
ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๒๔  -----------
ส่วนกลางวัดกระทุ่ม๖  -----------
ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๕๐  -----------
ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐๒  -----------
ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๙  -----------
ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม------------
ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๔  -----------
ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๘  -----------
ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๐  -----------
ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๓  -----------
ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๘  -----------
ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๕  -----------
ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  -----------
ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๓๐  -----------
ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๕  -----------
ส่วนกลางวัดบุปผาราม๔  -----------
ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๔  -----------
ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๑๕  -----------
นนทบุรี๓๙๕  -----------
ปทุมธานี๔๖๖  -----------
สมุทรปราการ๓๘๕  -----------
พระนครศรีอยุธยา๖๓๒  -----------
อ่างทอง๑๘๔  -----------
สระบุรี๓๖๗  -----------
ลพบุรี๕๐๗  -----------
สิงห์บุรี๙๑  -----------
ชัยนาท๒๗๕  -----------
อุทัยธานี๓๑๔  -----------
นครสวรรค์-------------
กำแพงเพชร-------------
พิจิตร-------------
เพชรบูรณ์-------------
พิษณุโลก----------------
สุโขทัย----------------
อุตรดิตถ์----------------
ตาก----------------
ลำปาง----------------
เชียงราย----------------
พะเยา----------------
แพร่----------------
น่าน----------------
เชียงใหม่------------
ลำพูน------------
แม่ฮ่องสอน------------
อุดรธานี-------------
หนองคาย-------------
บึงกาฬ-------------
เลย-------------
สกลนคร-------------
หนองบัวลำภู-------------
ขอนแก่น๑,๒๗๐  --๗,๑๑๓  ๔,๓๙๒  ๕๑๐  ------
มหาสารคาม๔๖๐  --๔,๒๕๓  ๓,๖๓๘  ๖๗  ------
กาฬสินธุ์๖๔๐  --๓,๑๐๗  ๑,๘๕๘  ๖๑๐  ------
ร้อยเอ็ด๙๘๖  --๔,๙๗๘  ๔,๒๘๒  ๑๐๒  ------
๑๐อุบลราชธานี๑,๕๕๔  -----------
๑๐ยโสธร๓๑๘  -----------
๑๐ศรีสะเกษ๑,๕๙๓  -----------
๑๐นครพนม๓๑๖  -----------
๑๐มุกดาหาร๑๕๘  -----------
๑๐อำนาจเจริญ๒๓๓  -----------
๑๑นครราชสีมา๑,๖๔๗  -----------
๑๑บุรีรัมย์๑,๓๑๗  -----------
๑๑ชัยภูมิ๘๐๔  -----------
๑๑สุรินทร์๑,๒๙๐  -----------
๑๒ปราจีนบุรี๕๓๒  -----------
๑๒สระแก้ว๕๙๐  -----------
๑๒นครนายก๒๔๔  -----------
๑๒ฉะเชิงเทรา๗๒๙  -----------
๑๓ชลบุรี๑,๑๐๘  -----------
๑๓ระยอง๗๑๗  -----------
๑๓จันทบุรี๖๑๘  -----------
๑๓ตราด๓๒๓  -----------
๑๔นครปฐม๖๑๖  -----------
๑๔สุพรรณบุรี๗๐๗  -----------
๑๔กาญจนบุรี๗๙๙  -----------
๑๔สมุทรสาคร๓๖๔  -----------
๑๕ราชบุรี๖๒๘  -----------
๑๕เพชรบุรี๓๘๐  -----------
๑๕สมุทรสงคราม๑๒๔  -----------
๑๕ประจวบคีรีขันธ์๔๐๖  -----------
๑๖นครศรีธรรมราช------------
๑๖ชุมพร------------
๑๖สุราษฎร์ธานี------------
๑๗ภูเก็ต------------
๑๗ตรัง------------
๑๗กระบี่------------
๑๗พังงา------------
๑๗ระนอง------------
๑๘สงขลา-------------
๑๘พัทลุง-------------
๑๘สตูล-------------
๑๘ปัตตานี-------------
๑๘ยะลา-------------
๑๘นราธิวาส-------------
๑-๒-๓ (ธ)นนทบุรี-------------
๑-๒-๓ (ธ)ปทุมธานี-------------
๑-๒-๓ (ธ)พระนครศรีอยุธยา-------------
๑-๒-๓ (ธ)อ่างทอง-------------
๑-๒-๓ (ธ)สระบุรี-------------
๑-๒-๓ (ธ)ลพบุรี-------------
๑-๒-๓ (ธ)สิงห์บุรี-------------
๑-๒-๓ (ธ)ชัยนาท-------------
๑-๒-๓ (ธ)อุทัยธานี-------------
๔-๕ (ธ)นครสวรรค์๑๙  -----------
๔-๕ (ธ)เพชรบูรณ์๔๓  -----------
๔-๕ (ธ)กำแพงเพชร๓๔  -----------
๔-๕ (ธ)พิจิตร๓  -----------
๔-๕ (ธ)สุโขทัย๘  -----------
๔-๕ (ธ)ตาก๙  -----------
๔-๕ (ธ)พิษณุโลก๑๗  -----------
๔-๕ (ธ)อุตรดิตถ์๘  -----------
๖-๗ (ธ)ลำปาง----------------
๖-๗ (ธ)แพร่-------------
๖-๗ (ธ)พะเยา-------------
๖-๗ (ธ)น่าน-------------
๖-๗ (ธ)เชียงราย----------------
๖-๗ (ธ)เชียงใหม่----------------
๖-๗ (ธ)ลำพูน-------------
๖-๗ (ธ)แม่ฮ่องสอน-------------
๘ (ธ)อุดรธานี------------
๘ (ธ)หนองคาย------------
๘ (ธ)บึงกาฬ------------
๘ (ธ)เลย------------
๘ (ธ)สกลนคร------------
๘ (ธ)หนองบัวลำภู------------
๙ (ธ)ขอนแก่น----------------
๙ (ธ)มหาสารคาม-------------
๙ (ธ)กาฬสินธุ์--------------
๙ (ธ)ร้อยเอ็ด----------------
๑๐ (ธ)อุบลราชธานี------------
๑๐ (ธ)ยโสธร------------
๑๐ (ธ)ศรีสะเกษ------------
๑๐ (ธ)นครพนม------------
๑๐ (ธ)มุกดาหาร------------
๑๐ (ธ)อำนาจเจริญ------------
๑๑ (ธ)นครราชสีมา------------
๑๑ (ธ)ชัยภูมิ------------
๑๑ (ธ)บุรีรัมย์------------
๑๑ (ธ)สุรินทร์------------
๑๒-๑๓ (ธ)ปราจีนบุรี-------------
๑๒-๑๓ (ธ)สระแก้ว------------
๑๒-๑๓ (ธ)นครนายก-------------
๑๒-๑๓ (ธ)ฉะเชิงเทรา-------------
๑๒-๑๓ (ธ)ชลบุรี-------------
๑๒-๑๓ (ธ)ระยอง-------------
๑๒-๑๓ (ธ)จันทบุรี-------------
๑๒-๑๓ (ธ)ตราด-------------
๑๔-๑๕ (ธ)นครปฐม-------------
๑๔-๑๕ (ธ)สุพรรณบุรี-------------
๑๔-๑๕ (ธ)กาญจนบุรี-------------
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสาคร-------------
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสงคราม-------------
๑๔-๑๕ (ธ)ราชบุรี-------------
๑๔-๑๕ (ธ)เพชรบุรี-------------
๑๔-๑๕ (ธ)ประจวบคีรีขันธ์-------------
๑๖ (ธ)นครศรีธรรมราช๑๑๖  -----------
๑๖ (ธ)สุราษฎร์ธานี๒๐  -----------
๑๖ (ธ)ชุมพร๓๙  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)ภูเก็ต๓  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)พังงา๑๒  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)กระบี่------------
๑๗-๑๘ (ธ)ระนอง๐  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)สงขลา๕๖  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)สตูล------------
๑๗-๑๘ (ธ)พัทลุง๒๖  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)ปัตตานี๘  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)ยะลา๘  -----------
๑๗-๑๘ (ธ)นราธิวาส------------