Showing 451-500 of 49,417 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอ
 
4511013270006โรงเรียนวัดเทียนถวายบ้านใหม่เมืองปทุมธานี
4521013270007โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา)บ้านกลางเมืองปทุมธานี
4531013270008โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)บ้านกลางเมืองปทุมธานี
4541013270009โรงเรียนวัดดาวเรืองบางพูดเมืองปทุมธานี
4551013270010โรงเรียนวัดเวฬุวันบางพูดเมืองปทุมธานี
4561013270011โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อนบ้านกระแชงเมืองปทุมธานี
4571013270012โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จสวนพริกไทยเมืองปทุมธานี
4581013270013โรงเรียนวัดเปรมประชากรบางพูนเมืองปทุมธานี
4591013270014โรงเรียนวัดไพร่ฟ้าบางเดื่อเมืองปทุมธานี
4601013270015โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำบางหลวงเมืองปทุมธานี
4611013270016โรงเรียนวัดฉางบางปรอกเมืองปทุมธานี
4621013270017โรงเรียนวัดโคกบางปรอกเมืองปทุมธานี
4631013270018โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาสบางปรอกเมืองปทุมธานี
4641013270019โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีบางปรอกเมืองปทุมธานี
4651013270020โรงเรียนวัดรังสิตหลักหกเมืองปทุมธานี
4661013270021โรงเรียนสุลักขณะหลักหกเมืองปทุมธานี
4671013270022โรงเรียนวัดนาวงหลักหกเมืองปทุมธานี
4681013270023โรงเรียนวัดบางพูนบางพูนเมืองปทุมธานี
4691013270024โรงเรียนวัดบางกุฎีทองบางกะดีเมืองปทุมธานี
4701013270025โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดีบางกะดีเมืองปทุมธานี
4711013270026โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุงบ้านใหม่เมืองปทุมธานี
4721013270027โรงเรียนวัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวง
4731013270028โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีนคลองหนึ่งคลองหลวง
4741013270029โรงเรียนวันครู ๒๕๐๒คลองหนึ่งคลองหลวง
4751013270030โรงเรียนชุมชนวัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวง
4761013270031โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)คลองหนึ่งคลองหลวง
4771013270032โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงคลองหนึ่งคลองหลวง
4781013270033โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวง
4791013270034โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์คลองหนึ่งคลองหลวง
4801013270035โรงเรียนวัดสว่างภพคลองสี่คลองหลวง
4811013270036โรงเรียนวัดมงคลพุการามคลองสี่คลองหลวง
4821013270037โรงเรียนวัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวง
4831013270038โรงเรียนบึงเขาย้อนคลองสี่คลองหลวง
4841013270039โรงเรียนวัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวง
4851013270040โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ)คลองห้าคลองหลวง
4861013270041โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตรคลองห้าคลองหลวง
4871013270042โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์คลองห้าคลองหลวง
4881013270043โรงเรียนวัดศิริจันทรารามคลองห้าคลองหลวง
4891013270044โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง)คลองหนึ่งคลองหลวง
4901013270045โรงเรียนปากคลองสองคลองสองคลองหลวง
4911013270046โรงเรียนลำสนุ่นคลองสองคลองหลวง
4921013270047โรงเรียนสังข์อ่ำวิทยาคลองสองคลองหลวง
4931013270048โรงเรียนคลองสองคลองสองคลองหลวง
4941013270049โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มคลองสองคลองหลวง
4951013270050โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงคลองสามคลองหลวง
4961013270051โรงเรียนวัดเกิดการอุดมคลองสามคลองหลวง
4971013270052โรงเรียนวัดกลางคลองสามคลองสามคลองหลวง
4981013270053โรงเรียนบ้านบึงคลองสามคลองหลวง
4991013270054โรงเรียนวัดมูลเหล็กคลองหกคลองหลวง
5001013270055โรงเรียนเจริญวิทยาคลองหกคลองหลวง