Showing 51-100 of 49,447 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
511064620054โรงเรียนวัดปรักรักกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย
521064620055โรงเรียนวัดกกแรตกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย
531064620056โรงเรียนบ้านคลองตะเข้กกแรตกงไกรลาศสุโขทัย
541264040008กศน.ตำบลกกแรตกกแรตกงไกรลาศสุโขทัย
551016490027โรงเรียนวัดดงน้อยกกโกเมืองลพบุรีลพบุรี
561016490028โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวนกกโกเมืองลพบุรีลพบุรี
571216010003กศน.ตำบลกกโกกกโกเมืองลพบุรีลพบุรี
581045450551โรงเรียนบ้านคำโพนสูงกกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
591045450552โรงเรียนไตรมิตรวิทยากกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
601045450553โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่นกกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
611045450554โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยากกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
621045450555โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคีกกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
631045450838โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์กกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
641145100045โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัยกกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
651245090004กศน.ตำบลกกโพธิ์กกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
661064620046โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)กงกงไกรลาศสุโขทัย
671064620047โรงเรียนวัดสงฆารามกงกงไกรลาศสุโขทัย
681064620049โรงเรียนบ้านบางสนิมกงกงไกรลาศสุโขทัย
691064620051โรงเรียนบ้านหนองสามพญากงกงไกรลาศสุโขทัย
701064620052โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่ากงกงไกรลาศสุโขทัย
711264040001กศน.ตำบลกงกงกงไกรลาศสุโขทัย
721030201144โรงเรียนกงรถราษฎร์สามัคคีกงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
731030201145โรงเรียนบ้านซ่าเลือดกงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
741030201147โรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่นกงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
751030201148โรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคีกงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
761030201150โรงเรียนบ้านหัวทำนบกงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
771230160007กศน.ตำบลกงรถกงรถห้วยแถลงนครราชสีมา
781093340158โรงเรียนบ้านพนกงหรากงหราพัทลุง
791093340159โรงเรียนวัดเขาวงก์กงหรากงหราพัทลุง
801093340162โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์กงหรากงหราพัทลุง
811293020001กศน.ตำบลกงหรากงหรากงหราพัทลุง
821025290044โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
831025290045โรงเรียนวัดโคกป่าแพงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
841025290046โรงเรียนบ้านหนองช้างลงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
851025290051โรงเรียนบ้านชำโสมกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
861025290095โรงเรียนบ้านนางเลงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
871025290103โรงเรียนวัดปากแพรกกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
881025290118โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
891025290272โรงเรียนกบินทร์วิทยากบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
901125100009โรงเรียนกบินทร์จริยาคมกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
911125100010โรงเรียนสายมิตรศึกษากบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
921125100014โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
931125100023โรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
941125100024โรงเรียนเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
951125100027โรงเรียนเจียหมินกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
961225020000กศน.อำเภอกบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
971225020001กศน.ตำบลกบินทร์กบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
981325100023วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
991325100024วิทยาลัยอาชีวศึกษากบินทร์บุรีกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี
1003025200201โรงเรียนเทศบาล ๑ กบินทร์ราษฎรอำรุงกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี