Showing 351-400 of 49,447 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3511110100115โรงเรียนสตรีศรีบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3521210070000กศน.เขตปทุมวันรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3531210070001กศน.แขวงรองเมืองรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3543110010301โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3553110010305โรงเรียนวัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3563110010308โรงเรียนวัดดวงแขรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3573110020302โรงเรียนวัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3581210070002กศน.แขวงวังใหม่วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3591410071101โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3601410071102โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3611410100100โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3621410119302มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายวังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3633110010307โรงเรียนปทุมวันวังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3641010720059โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3651210070003กศน.แขวงปทุมวันปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3661410071103โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3673110020303โรงเรียนวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3688310000001สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3691110100108โรงเรียนอนุบาลสุนีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3701110100109โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3711110100110อนุบาลจุไรรัตนลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3721110100111โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3731110100112โรงเรียนสุนีพิทยาลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3741110100114โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3751110200951โรงเรียนอาร์ ซี อินเตออร์เนชั่นแนล สคูลลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3761110200952โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมัลเบอรี่เฮ้าส์ลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3771210070004กศน.แขวงลุมพินีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3783110010306โรงเรียนสวนลุมพินีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3793110010309โรงเรียนปลูกจิตลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3801010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3811010720064โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3821210080001กศน.แขวงป้อมปราบป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3833110010203โรงเรียนวัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3847010081301โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3851010720063โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3861110100117โรงเรียนสมานศึกษาวิทยาวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3871210080002กศน.แขวงวัดเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3883110010204โรงเรียนวัดดิสานุการามวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3891110100119โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยาคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3901210080003กศน.แขวงคลองมหานาคคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3913110010202โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3921010720062โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3931110100121โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3941110100934โรงเรียนประสาทวุฒิบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3951210080004กศน.แขวงบ้านบาตรบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3961310086501วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3973110010201โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3981010720005โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3991110100116โรงเรียนสตรีจุลนาควัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4001110100932เจริญศึกษาวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร