Showing 351-400 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3511210070000กศน.เขตปทุมวันรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3521210070001กศน.แขวงรองเมืองรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3533110010301โรงเรียนวัดบรมนิวาสรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3543110010305โรงเรียนวัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3553110010308โรงเรียนวัดดวงแขรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3563110020302โรงเรียนวัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3571210070002กศน.แขวงวังใหม่วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3581410071101โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม)วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3591410071102โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3601410100100โรงเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3611410119302มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวายวังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3623110010307โรงเรียนปทุมวันวังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3631010720059โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3641210070003กศน.แขวงปทุมวันปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3651410071103โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3663110020303โรงเรียนวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3678310000001สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)ปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3681110100108โรงเรียนอนุบาลสุนีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3691110100109โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3701110100110อนุบาลจุไรรัตนลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3711110100111โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3721110100112โรงเรียนสุนีพิทยาลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3731110100114โรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3741110200951โรงเรียนอาร์ ซี อินเตออร์เนชั่นแนล สคูลลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3751110200952โรงเรียนอนุบาลนานาชาติมัลเบอรี่เฮ้าส์ลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3761210070004กศน.แขวงลุมพินีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3773110010306โรงเรียนสวนลุมพินีลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3783110010309โรงเรียนปลูกจิตลุมพินีปทุมวันกรุงเทพมหานคร
3791010720016โรงเรียนวัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3801010720064โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3811210080001กศน.แขวงป้อมปราบป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3823110010203โรงเรียนวัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3837010081301โรงเรียนมังกรกมลาวาสวิทยาลัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3841010720063โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3851110100117โรงเรียนสมานศึกษาวิทยาวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3861210080002กศน.แขวงวัดเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3873110010204โรงเรียนวัดดิสานุการามวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3881110100119โรงเรียนบำรุงอิสลามวิทยาคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3891210080003กศน.แขวงคลองมหานาคคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3903110010202โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3911010720062โรงเรียนวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3921110100121โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3931110100934โรงเรียนประสาทวุฒิบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3941210080004กศน.แขวงบ้านบาตรบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3951310086501วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3963110010201โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3971010720005โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3981110100116โรงเรียนสตรีจุลนาควัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
3991110100932เจริญศึกษาวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4001210080000กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร