Showing 401-450 of 49,439 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4011210080005กศน.แขวงวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4021010720065โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4031010720066โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4041110100122โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4051110100123โรงเรียนสยามสามไตรบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4061110100124โรงเรียนอนุบาลพัฒนศิริบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4071110100125โรงเรียนอนุบาลปรานีบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4081110100126โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4091110100127โรงเรียนสมถวิลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4101110100128โรงเรียนนวลวรรณศึกษาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4111110100129โรงเรียนใจรักอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4121110100130โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4131110100135โรงเรียนบพิธวิทยาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4141110100136โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4151110100137โรงเรียนสมาหารศึกษาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4161110100138โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถีบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4171110100139โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4181110100141โรงเรียนนารีนิรมลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4191110100142โรงเรียนอนุบาลปาณยาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4201110100143โรงเรียนพิพัฒนาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4211110100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4221110100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4231110100839โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4241110101189โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4251110102988โรงเรียนอนุบาลบ้านหวานบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4261110200032โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4271110200154โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส - อ่อนนุชบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4281111100103โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4291210090005กศน.แขวงบางจากบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4301310100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4311310100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4321310100839วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4333110011301โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4343110011302โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4353110011304โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4363110021303โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4377010090108โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4381010720067โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4391010720068โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4401110100144โรงเรียนมีนบุรีศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4411110100146โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4421110100149โรงเรียนเทพอักษรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4431110100152โรงเรียนสุขเนตรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4441110100153โรงเรียนมีนประสาทวิทยามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4451110100154โรงเรียนสุดใจวิทยามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4461110100840โรงเรียนพณิชยการมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4471110101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4481110101197วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4491110102968โรงเรียนปริยากรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4501110102979โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร