Showing 401-450 of 49,447 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
4011210080000กศน.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4021210080005กศน.แขวงวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
4031010720065โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4041010720066โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4051110100122โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4061110100123โรงเรียนสยามสามไตรบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4071110100124โรงเรียนอนุบาลพัฒนศิริบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4081110100125โรงเรียนอนุบาลปรานีบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4091110100126โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4101110100127โรงเรียนสมถวิลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4111110100128โรงเรียนนวลวรรณศึกษาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4121110100129โรงเรียนใจรักอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4131110100130โรงเรียนเลียงแสงทองอนุบาลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4141110100135โรงเรียนบพิธวิทยาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4151110100136โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4161110100137โรงเรียนสมาหารศึกษาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4171110100138โรงเรียนสหะพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถีบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4181110100139โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4191110100141โรงเรียนนารีนิรมลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4201110100142โรงเรียนอนุบาลปาณยาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4211110100143โรงเรียนพิพัฒนาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4221110100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4231110100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4241110100839โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4251110101189โรงเรียนอนุบาลธรรมศาลาบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4261110102988โรงเรียนอนุบาลบ้านหวานบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4271110200032โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร์บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4281110200154โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส - อ่อนนุชบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4291111100103โรงเรียนอนุบาลสวนดรุณบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4301210090005กศน.แขวงบางจากบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4311310100836วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4321310100837วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4331310100839วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4343110011301โรงเรียนบางจาก (นาคเผื่อนอุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4353110011302โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4363110011304โรงเรียนวัดธรรมมงคล (หลวงพ่อวิริยังค์อุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4373110021303โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)บางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4387010090108โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
4391010720067โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4401010720068โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4411110100144โรงเรียนมีนบุรีศึกษามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4421110100146โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษมมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4431110100149โรงเรียนเทพอักษรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4441110100152โรงเรียนสุขเนตรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4451110100153โรงเรียนมีนประสาทวิทยามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4461110100154โรงเรียนสุดใจวิทยามีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4471110100840โรงเรียนพณิชยการมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4481110101194วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4491110101197วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรีมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
4501110102968โรงเรียนปริยากรมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร