Showing 451-500 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
452คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165019วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร767128
453คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165020โรงเรียนวัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
454คณะเขตสวนหลวงนักธรรมชั้นโท-เอก1242012วัดยางสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร-8483
455วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นโท-เอก1231005วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร-8154
456คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่นักธรรมชั้นตรี1147040วัดดอนเมืองสีกันดอนเมืองกรุงเทพมหานคร21--
457วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132001เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
458คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164001โรงเรียนวัดสารอดราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
459คณะเขตบางบอนนักธรรมชั้นตรี1104033วัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร16--
460วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
461คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164002โรงเรียนขจรโรจน์วิทยาราษฎร์บูรณะราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร30416
462วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
463วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132003โรงเรียนวัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร10910047
464คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164003โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
465วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
466วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132004โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
467คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164004โรงเรียนวัดบางปะกอกบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
468วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196004วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
469วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132005โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร816829
470คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164005โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร146179
471วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132006โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุงบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
472คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164006โรงเรียนวัดประเสริฐสุทธาวาสบางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
473วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
474วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132007โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาสบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
475คณะเขตราษฎร์บูรณะธรรมศึกษา164007ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเกียรติประดิษฐ์บางปะกอกราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร---
476วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
477วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132008โรงเรียนโยธินบูรณะบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร1--
478วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
479วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132009โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรมบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
480คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153001โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
481วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185001โรงเรียนมหรรณพารามฉิมพลีตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร290198-
482วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121001วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร---
483วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196009มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
484วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132010โรงเรียนวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
485คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153002โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
486วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185002โรงเรียนชุมทางตลิ่งชันตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร3564-
487วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121002โรงเรียนราชินีพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร---
488วัดพระศรีมหาธาตุนักธรรมชั้นตรี1113002วัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร118--
489วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
490วัดสร้อยทองธรรมศึกษา132011โรงเรียนวัดทองสุทธารามบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร11761-
491คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153003โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร16--
492วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185003วัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
493วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121003โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร226--
494วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
495วัดพระพิเรนทร์นักธรรมชั้นตรี1124012วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร61--
496คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153004โรงเรียนวัดบางสะแกในตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
497วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185004โรงเรียนวัดตลิ่งชันคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร4330-
498วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121004โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร2769212
499วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
500คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153005โรงเรียนบางแคเหนือบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร---