Showing 451-500 of 7,558 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดอุทัยธานีนักธรรมชั้นตรี2111002วัดทัพทันวัฒนารามทัพทันทัพทันอุทัยธานี27--
452คณะจังหวัดอุทัยธานีธรรมศึกษา211003วัดทัพทันวัฒนารามทัพทันทัพทันอุทัยธานี---
453วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133003วัดทัศนารุณสุนทริการามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร1--
454คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326029วัดทากาศทากาศแม่ทาลำพูน---
455คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326043วัดทาดอยคำทากาศแม่ทาลำพูน---
456คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326052วัดทาดอยแช่ทากาศแม่ทาลำพูน6122-
457คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326044วัดทาปงแม่ลอบทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน---
458คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326030วัดทาป่าสักทาปลาดุกแม่ทาลำพูน1--
459คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326045วัดทาร้องเรือทาสบเส้าแม่ทาลำพูน7127
460คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326031วัดทาสบเส้าทาสบเส้าแม่ทาลำพูน---
461คณะจังหวัดลำพูนนักธรรมชั้นตรี3126008วัดทาสบเส้าทาสบเส้าแม่ทาลำพูน23--
462คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326053วัดทาสวนหลวงทาขุมเงินแม่ทาลำพูน---
463คณะจังหวัดสกลนครธรรมศึกษา432035วัดทุ่งอากาศอากาศอำนวยสกลนคร---
464คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132012วัดทุ่งอากาศอากาศอำนวยสกลนคร30--
465คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174005วัดทุ่งขมิ้นป่าแก่บ่อหินทุ่งหว้าสตูล13--
466คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438005วัดทุ่งขุนใหญ่หนองขอนเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี---
467คณะเขตทุ่งครุธรรมศึกษา199009วัดทุ่งครุ (กศน.)ทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร---
468คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154010วัดทุ่งตาอินพลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรี34--
469คณะจังหวัดแพร่นักธรรมชั้นตรี3123005วัดทุ่งน้าวทุ่งน้าวสองแพร่36--
470คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132020วัดทุ่งมนศิริพลเมืองทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร24--
471คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี56--
472คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326027วัดทุ่งม่านป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน607939
473คณะจังหวัดอุทัยธานีนักธรรมชั้นตรี2111005วัดทุ่งสงบไผ่เขียวสว่างอารมณ์อุทัยธานี24--
474คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113008วัดทุ่งสนุ่นรัตนารามระหานบึงสามัคคีกำแพงเพชร37--
475คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240003วัดทุ่งสว่างตาเกษอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ-27992
476คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440039วัดทุ่งสว่างทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
477คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447031วัดทุ่งสว่างนารุ่งนารุ่งศีขรภูมิสุรินทร์---
478คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120004วัดทุ่งส้านบ้านขอเมืองปานลำปาง12--
479คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321081วัดทุ่งห้าเวียงเวียงป่าเป้าเชียงราย---
480คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566099วัดทุ่งเชียดท่าโรงช้างพุนพินสุราษฎร์ธานี---
481คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564057วัดทุ่งเฟื้อสวนหลวงเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช---
482คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448021วัดทุ่งแฝกกบินทร์กบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
483คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก6245001วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-3732
484คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา645001วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
485คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี6145001วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์84--
486คณะจังหวัดลำปางนักธรรมชั้นตรี3120007วัดทุ่งไผ่เสริมขวาเสริมงามลำปาง15--
487คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434040วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น176145100
488คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134027วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น24--
489คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321090วัดท่าข้ามศรีดอนชัยศรีดอนชัยเชียงของเชียงราย---
490คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นตรี3114007วัดท่าช้างเนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร38--
491คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314030วัดท่าช้างเนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร---
492คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314056วัดท่าช้าง (กศน.)เนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร---
493คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438164วัดท่าช้างน้อยท่าช้างสว่างวีระวงศ์อุบลราชธานี---
494คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205042วัดท่าซุงทักษิณารามไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา185288
495คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566123วัดท่าตลิ่งชันท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี---
496คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166003วัดท่าตลิ่งชันท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี50--
497คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112007วัดท่าตะโกท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์41--
498คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312029วัดท่าตะโกท่าตะโกท่าตะโกนครสวรรค์69732
499คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121010วัดท่าน้ำป่าแดดป่าแดดเชียงราย13--
500คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434030วัดท่าน้ำพองน้ำพองน้ำพองขอนแก่น197198201