Showing 451-500 of 7,558 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203027โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
452คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
453คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572080โรงเรียนวัดแม่เปียะคลองหรังนาหม่อมสงขลา---
454คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451007โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทราคลองหลวงแพ่งเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา---
455คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572076โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
456คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572077โรงเรียนรัตนพลวิทยาคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
457คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว401119
458คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว33--
459คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569013โรงเรียนคลองหินพิทยาคมคลองหินอ่าวลึกกระบี่---
460คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449057โรงเรียนบ้านคลองหินปูนคลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว---
461คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449023โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคีคลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว---
462คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203032โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)คลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
463คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
464คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
465คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208031โรงเรียนโคกสำโรงวิทยาคลองเกตุโคกสำโรงลพบุรี---
466คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202022โรงเรียนคลองเกลือคลองเกลือปากเกร็ดนนทบุรี---
467คณะจังหวัดสมุทรสงครามธรรมศึกษา262014โรงเรียนวัดดาวโด่งคลองเขินเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม---
468คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203092โรงเรียนวัดอู่ข้าวคลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี---
469คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
470คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
471คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
472วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166006โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
473คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
474คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร25--
475คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198010โรงเรียนสวัสดีวิทยาคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
476วัดพระเชตุพนธรรมศึกษา121003โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรคลองเตยเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร226--
477คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672023โรงเรียนวัดควนมิตรคลองเปียะจะนะสงขลา415724
478คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444221โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคมคลองเมืองจักราชนครราชสีมา---
479คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา207047โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทรคลองเรือวิหารแดงสระบุรี---
480คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร---
481คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256097วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม---
482คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156005วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม21--
483คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255009โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
484คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255010โรงเรียนบ้านคลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
485คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา450037โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถคลองใหญ่องครักษ์นครนายก---
486คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256115โรงเรียนนาคประสิทธิ์(มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ)คลองใหม่สามพรานนครปฐม---
487คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156006วัดบางช้างเหนือคลองใหม่สามพรานนครปฐม84--
488คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566075วัดอัมพารามคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี9511533
489คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566105วัดอัมพาราม (กศน.)คลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี-21
490คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166014วัดอัมพารามคลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี19--
491คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444078โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา127546
492คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444079เรือนจำกลางคลองไผ่คลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
493คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444080ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
494คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444081ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริกคลองไผ่สีคิ้วนครราชสีมา---
495คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664003โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
496คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664005โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
497คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา664006วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชคลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช---
498คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี5175003วัดควนนอกควนปะนาเระปัตตานี10--
499คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574013โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"ควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
500คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574025โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---