Showing 501-550 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
501คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134037วัดเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์อุบลรัตน์ขอนแก่น25--
502คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135001วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม28--
503คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135002วัดโพธิ์ศรีแกดำแกดำแกดำมหาสารคาม29--
504คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม31--
505คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135004วัดธรรมรังษีกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม23--
506คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135005วัดกลางเชียงยืนเชียงยืนเชียงยืนมหาสารคาม46--
507คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135006วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม39--
508คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135007วัดพระธาตุนาดูนนาดูนนาดูนมหาสารคาม45--
509คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135008วัดบรบือสรารามบรบือบรบือมหาสารคาม57--
510คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135009วัดพยัคฆภูมิวรารามปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม79--
511คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135010วัดดงเมืองน้อยดงเมืองยางสีสุราชมหาสารคาม17--
512คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135011วัดโพธารามหนองไฮวาปีปทุมมหาสารคาม46--
513คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135012วัดอภิสิทธิ์ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม75--
514คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135013วัดโสกคลองเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม36--
515คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์75--
516คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์36--
517คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์41--
518คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์84--
519คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์35--
520คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์21--
521คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์31--
522คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดเกษมาคมหลักเมืองกมลาไสยกาฬสินธุ์63--
523คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์28--
524คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์78--
525คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์30--
526คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์24--
527คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์43--
528คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์30--
529คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดยางอุ้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์43--
530คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์34--
531คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์23--
532คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์25--
533คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137001วัดสระทองในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด99--
534คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137002วัดป่ายางเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด102--
535คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137003วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด70--
536คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137004วัดราษฎร์บำรุงดงสิงห์จังหารร้อยเอ็ด35--
537คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137005วัดดอนวิเวกพระธาตุเชียงขวัญร้อยเอ็ด75--
538คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137006วัดดอนเกลือบึงงามทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด25--
539คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137007วัดนิเวศน์นิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด87--
540คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137008วัดสระปทุมบัวแดงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด62--
541คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137009วัดบ้านชาตินานวลพนมไพรร้อยเอ็ด77--
542คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137010วัดป่าประสารอำไพวงษ์เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด69--
543คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137011วัดวารีกุฏารามโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด65--
544คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137012วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด66--
545คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137013วัดสว่างอรุณชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด11--
546คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137014วัดเมืองสรวงเก่าหนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด26--
547คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137015วัดหนองใหญ่หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด31--
548คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด126--
549คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด76--
550คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137018วัดแสงอรุณผดุงสันต์รอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด83--