Showing 551-600 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184006โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
552คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120006โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
553คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152007โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
554วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184007โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กทม.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร436-
555คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120007โรงเรียนพิชัยพัฒนาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
556คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152008โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
557วัดราชโอรสารามนักธรรมชั้นตรี1166024วัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร29--
558วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184008โรงเรียนวัดอินทราวาสบางระมาดตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
559คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120008โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
560วัดเทพธิดารามธรรมศึกษา141001โรงเรียนภารตวิทยาลัยสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร---
561วัดสังข์กระจายธรรมศึกษา173001โรงเรียนฤทธิณรงค์รอนวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร36011013
562วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109001โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
563วัดบวรนิเวศวิหารนักธรรมชั้นตรี1101001วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร102--
564คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120009โรงเรียนประภาสวิทยาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
565วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109002โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวันปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
566คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120010โรงเรียนคลองลำเจียกนวมินทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
567วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109003โรงเรียนวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
568คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120011โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์พระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
569วัดปทุมวนารามธรรมศึกษา109004โรงเรียนพีระยา นาวินลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
570คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120012โรงเรียนแช่มเสริมนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร---
571คณะเขตบึงกุ่มธรรมศึกษา120013โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์อนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร---
572คณะเขตลาดพร้าวนักธรรมชั้นตรี1145041วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร45--
573วัดอมรคีรีธรรมศึกษา194001โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
574วัดพรหมวงศารามนักธรรมชั้นตรี1133011วัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร15--
575คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร25--
576คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151001โรงเรียนวัดบำรุงรื่นคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร109--
577วัดชัยชนะสงครามธรรมศึกษา119001โรงเรียนวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร---
578วัดสัมพันธวงศ์นักธรรมชั้นโท-เอก1207002วัดทองเนียมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
579วัดเทพากรธรรมศึกษา183002โรงเรียนวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
580คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151004โรงเรียนวัดราชโกษาขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
581คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151005โรงเรียนวัดพลมานีย์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
582คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151006โรงเรียนวัดบึงบัวลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
583คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151007โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
584คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151008โรงเรียนวัดปากบึงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
585วัดบางนาในธรรมศึกษา140001โรงเรียนอรรถวิทย์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
586คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151009โรงเรียนวัดลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
587วัดราชาธิวาสวิหารธรรมศึกษา108001โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร---
588วัดบางนาในธรรมศึกษา140002โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
589คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151010โรงเรียนวัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
590วัดบางนาในธรรมศึกษา140003โรงเรียนวัดบางนาในบางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
591คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151011โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร-8157
592วัดบางนาในธรรมศึกษา140004โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์บางนาบางนากรุงเทพมหานคร---
593คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151012โรงเรียนวัดสังฆราชาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
594วัดเทพลีลานักธรรมชั้นตรี1144036วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร52--
595คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151013โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
596คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151014โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
597คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151015โรงเรียนอรรถญาสาธิตคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
598คณะเขตลาดกระบังธรรมศึกษา151016โรงเรียนพรตพิทยพยัตลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
599คณะเขตบางขุนเทียนนักธรรมชั้นตรี1165032วัดแสมดำแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร49--
600คณะเขตทวีวัฒนาธรรมศึกษา193001โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลทวีวัฒนาทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร1-1