Showing 551-600 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
551คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260016วัดท้ายเมืองพงสวายเมืองราชบุรีราชบุรี43--
552คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326049วัดธงสัจจะในเมืองเมืองลำพูนลำพูน---
553คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437013วัดธรรมจารีนิวาสแคนใหญ่เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
554คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นตรี6165003วัดธรรมถาวรทุ่งตะไครทุ่งตะโกชุมพร---
555คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา665007วัดธรรมถาวรทุ่งตะไครทุ่งตะโกชุมพร---
556คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี6166001วัดธรรมบูชาตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี33--
557คณะจังหวัดสุโขทัยธรรมศึกษา317010วัดธรรมปัญญาราม (กศน.)โตนดคีรีมาศสุโขทัย---
558คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์21--
559คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์48--
560วัดธรรมมงคลธรรมศึกษา112001วัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร---
561คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135004วัดธรรมรังษีกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม20--
562คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา263033วัดธรรมรังสีศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์---
563คณะจังหวัดลำพูนธรรมศึกษา326014วัดธรรมสังเวชปากบ่องป่าซางลำพูน---
564คณะจังหวัดบึงกาฬธรรมศึกษา430007วัดธรรมาธิปไตยป่งไฮเซกาบึงกาฬ---
565คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นตรี4130008วัดธรรมาธิปไตยป่งไฮเซกาบึงกาฬ44--
566คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่32--
567คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง17--
568คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี6163001วัดธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์33--
569คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธรรมศึกษา663002วัดธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์174-
570คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172016วัดธรรมโฆษณ์สทิงหม้อสิงหนครสงขลา55--
571คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นตรี4148004วัดธรรมโพธิ์ศรีหาดยางศรีมหาโพธิปราจีนบุรี77--
572คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257031วัดธัญญวารีไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี3610-
573คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น-345219
574คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437023วัดธาตุเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด---
575คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
576คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นตรี4134001วัดธาตุในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น299--
577คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237005วัดธาตุเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด-17098
578คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434011วัดธาตุกุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
579คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429017วัดธาตุดำพานพร้าวศรีเชียงใหม่หนองคาย---
580คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129014วัดธาตุดำพานพร้าวศรีเชียงใหม่หนองคาย31--
581วัดธาตุทองธรรมศึกษา111001วัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
582คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชธรรมศึกษา564085วัดธาตุน้อยหลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราช---
583คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441031วัดธาตุประสิทธิ์นาหว้านาหว้านครพนม---
584คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141006วัดธาตุประสิทธิ์นาหว้านาหว้านครพนม76--
585คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141008วัดธาตุมหาชัยมหาชัยปลาปากนครพนม32--
586คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141004วัดธาตุศรีคุณนาแกนาแกนครพนม58--
587คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437074วัดธาตุอุปมุงโพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด---
588คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441046วัดธาตุเรณูเรณูเรณูนครนครพนม---
589คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164015วัดธารทองควนทองขนอมนครศรีธรรมราช20--
590คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา676001วัดธารโตธารโตธารโตยะลา---
591คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449024วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว---
592คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149004วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว88--
593คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นโท-เอก4249001วัดนครธรรมวัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว---
594คณะจังหวัดชัยภูมิธรรมศึกษา446020วัดนครบาลผักปังภูเขียวชัยภูมิ37820-
595คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112001วัดนครสวรรค์ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์249--
596คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก3212001วัดนครสวรรค์ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์---
597คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203062วัดนพรัตนารามนพรัตน์หนองเสือปทุมธานี---
598คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164022วัดนพรัตนารามกรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช32--
599คณะจังหวัดปัตตานีนักธรรมชั้นตรี6175001วัดนพวงศารามสะบารังเมืองปัตตานีปัตตานี5--
600คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา675001วัดนพวงศารามสะบารังเมืองปัตตานีปัตตานี---