Showing 651-700 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
651คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205081โรงเรียนบางไทรวิทยาบางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา10417829
652คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672025โรงเรียนเสนพงศ์สะเดาสะเดาสงขลา---
653คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา607001วัดศรัทธาประชากรหน้าพระลานเฉลิมพระเกียรติสระบุรี---
654คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149017วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร---
655วัดอินทารามธรรมศึกษา159001โรงเรียนวัดอินทารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
656คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618009โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณีท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์---
657คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565017โรงเรียนสหศึกษาท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพร---
658คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566041โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สฎ.เลม็ดไชยาสุราษฎร์ธานี---
659คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437017วัดบ้านดู่หนองแวงเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
660คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438041โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)ดอนมดแดงดอนมดแดงอุบลราชธานี---
661คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439065โรงเรียนบ้านเขื่องคำเขื่องคำเมืองยโสธรยโสธร51829
662คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441113โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ)ธาตุพนมเหนือธาตุพนมนครพนม---
663คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639001มมร.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรทุ่งแต้เมืองยโสธรยโสธร31115
664คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640025ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนคูณโนนค้อโนนคูณศรีสะเกษ---
665คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575001เรือนจำกลางอาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี---
666คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444185โรงเรียนมัธยมบึงปรือบึงปรือเทพารักษ์นครราชสีมา---
667คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445209โรงเรียนบ้านหนองมดแดงตาจงละหานทรายบุรีรัมย์---
668คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315161โรงเรียนวิทยานนท์ศึกษาพุขามวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์---
669คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447001โรงเรียนสิรินธรในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
670คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448025วัดสว่างอารมณ์เมืองเก่ากบินทร์บุรีปราจีนบุรี95256988
671คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449049โรงเรียนบ้านหนองติมทัพราชตาพระยาสระแก้ว80731
672คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319001โรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู)หนองหลวงเมืองตากตาก---
673คณะจังหวัดลำปางธรรมศึกษา320025วิทยาลัยอาชีพเกาะคาศาลาเกาะคาลำปาง---
674คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321049วัดสันมะเค็ดเวียงกาหลงเวียงป่าเป้าเชียงราย---
675คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256025โรงเรียนวัดดอนยายหอมดอนยายหอมเมืองนครปฐมนครปฐม84-
676คณะเขตบางแคธรรมศึกษา191001โรงเรียนวัดศาลาแดงบางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร---
677คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257049โรงเรียนวัดด่านช้างด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี---
678วัดชนะสงครามธรรมศึกษา127001โรงเรียนอนุบาลสามเสนสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร---
679คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258073โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
680คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258329โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนารามลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี---
681คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202010โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ วัดโบสถ์ดอนพรหมบางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
682คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี25014877
683คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205082โรงเรียนสาคลีวิทยาสามตุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา396711
684คณะจังหวัดสระบุรีธรรมศึกษา607002โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่หนองจรเข้หนองแคสระบุรี---
685คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149018วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่านถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร---
686วัดอินทารามธรรมศึกษา159002โรงเรียนวัดเวฬุราชิณบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
687คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618010วิทยาลัยการอาชีพพิชัยในเมืองพิชัยอุตรดิตถ์---
688คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565018วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพร28155
689คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566042เรือนจำอำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
690คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437018วัดบ้านฝางหนองแวงเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด---
691คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438042โรงเรียนบ้านโนนขามกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี718268
692คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440090วัดม่วงเปหนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ---
693คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441114โรงเรียนบ้านนาทมนาทมนาทมนครพนม---
694คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639002โรงเรียนศรีธรรมวิทยาในเมืองเมืองยโสธรยโสธร---
695คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640026โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ห้วยตึ๊กชูภูสิงห์ศรีสะเกษ---
696คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575002วัดตานีนรสโมสรอาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี---
697คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444186โรงเรียนสุรนารายณ์วิทยาจอหอเมืองนครราชสีมานครราชสีมา---
698คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445210โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแวงละหานทรายบุรีรัมย์---
699คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315162โรงเรียนบ้านหัวโตกนาเฉลียงหนองไผ่เพชรบูรณ์---
700คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447002โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยาในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์---