Showing 751-800 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
751คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437020มจร.จังหวัดร้อยเอ็ดนิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด---
752คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438044โรงเรียนบ้านบัวงามบัวงามเดชอุดมอุบลราชธานี312185370
753คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439068โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยาห้องแซงเลิงนกทายโสธร---
754คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440092โรงเรียนบ้านตูม (นพค.๑๒ กรป.กลางอุปถัมภ์)ตูมศรีรัตนะศรีสะเกษ261513
755คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441116โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์นางัวนาหว้านครพนม---
756คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639004โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูหนองคูเมืองยโสธรยโสธร---
757คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640028โรงเรียนบ้านพรหมเจริญละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ---
758คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575004วัดมุจลินทวาปีวิหารตุยงหนองจิกปัตตานี---
759คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445212โรงเรียนนางรองพิทยาคมนางรองนางรองบุรีรัมย์201538249
760คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315164โรงเรียนบ้านนายาวทุ่งสมอเขาค้อเพชรบูรณ์1081049
761คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448028โรงเรียนบ่อทองวิทยาบ่อทองกบินทร์บุรีปราจีนบุรี---
762คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449052วิทยาลัยเทคโนโลยีอรัญประเทศบ้านด่านอรัญประเทศสระแก้ว11-5
763คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321052โรงเรียนวัดจอเจริญสุขุมวาทดอนศิลาเวียงชัยเชียงราย---
764คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256028โรงเรียนวัดเกาะวังไทรถนนขาดเมืองนครปฐมนครปฐม---
765คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257052โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี---
766คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258076โรงเรียนตลาดสำรองพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
767คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258332โรงเรียนบ้านห้วยกบหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี---
768คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202013โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาบางกร่างเมืองนนทบุรีนนทบุรี12411742
769คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203037โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยาคูคตลำลูกกาปทุมธานี---
770คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205085โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคมหนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา---
771คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา672029โรงเรียนวัดชะแล้ชะแล้สิงหนครสงขลา8432-
772คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149021วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูบริหารธุรกิจหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
773คณะจังหวัดอุตรดิตถ์ธรรมศึกษา618013โรงเรียนลับแลพิทยาคมฝายหลวงลับแลอุตรดิตถ์282321
774คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565021โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงบางมะพร้าวหลังสวนชุมพร1082317
775คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566045โรงเรียนวัดชยารามตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี15714458
776คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438045วัดนาเจริญนาเจริญเดชอุดมอุบลราชธานี11012437
777คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439069โรงเรียนบ้านหนองแคนบุ่งค้าเลิงนกทายโสธร---
778คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440093วัดดวนใหญ่ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ---
779คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441117โรงเรียนบ้านหนองแสงนามะเขือปลาปากนครพนม63328
780คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639005โรงเรียนมหาชนะชัยฟ้าหยาดมหาชนะชัยยโสธร5114555
781คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640029โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)หมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ---
782คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575005วัดศรีมหาโพธิ์โคกโพธิ์โคกโพธิ์ปัตตานี---
783คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444189โรงเรียนสระประดู่ดอนมันประทายนครราชสีมา333427
784คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445213โรงเรียนบ้านถนนหักถนนหักนางรองบุรีรัมย์106101-
785คณะจังหวัดเพชรบูรณ์ธรรมศึกษา315165โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าแคมป์สนเขาค้อเพชรบูรณ์150942
786คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447005โรงเรียนสวายวิทยาคารสวายเมืองสุรินทร์สุรินทร์---
787คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา448029วัดเขาวงศ์ย่านรีกบินทร์บุรีปราจีนบุรี16111940
788คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449053โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว---
789คณะจังหวัดตากธรรมศึกษา319005โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งามไม้งามเมืองตากตาก234
790คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321053โรงเรียนเวียงชัยพิทยาเวียงเหนือเวียงชัยเชียงราย---
791คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256029โรงเรียนสระกระเทียมวิทยาคมพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม50127133
792คณะเขตบางแคธรรมศึกษา191005โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมบางด้วนภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
793คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา257053โรงเรียนบ้านหนองผือด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี35473
794คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258077โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี---
795คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258333โรงเรียนบ้านท่าดินแดงปรังเผลสังขละบุรีกาญจนบุรี---
796คณะจังหวัดนนทบุรีธรรมศึกษา202014วัดจันทร์บางกรวยบางกรวยนนทบุรี14715978
797คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203038วัดลาดสนุ่นคูคตลำลูกกาปทุมธานี11431
798คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมศึกษา205086โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางกระสั้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา571628
799คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149022วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยาทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร---
800คณะจังหวัดชุมพรธรรมศึกษา565022โรงเรียนวัดสว่างมนัสปากน้ำหลังสวนชุมพร354917