Showing 101-150 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660008โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงดอนตะโกเมืองราชบุรีราชบุรี---
102คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660007โรงเรียนนารีวิทยาหน้าเมืองเมืองราชบุรีราชบุรี---
103คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660006มณฑลทหารบกที่ ๑๖โคกหม้อเมืองราชบุรีราชบุรี---
104คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660004โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนบ้านบึงบ้านคาราชบุรี---
105คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660003โรงเรียนบ้านคาวิทยาบ้านคาบ้านคาราชบุรี28912137
106คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660002โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดสัตตนารถปริวัตรหน้าเมืองเมืองราชบุรีราชบุรี44--
107คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา660001โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยอ่างหินปากท่อราชบุรี---
108คณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมศึกษา659005โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร---
109คณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมศึกษา659004วิทยาลัยอาชีวะเทศบาลอ้อมน้อยอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร---
110คณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมศึกษา659003โรงเรียนบ้านคลองแคอ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร---
111คณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมศึกษา659002โรงเรียนประชินนุสรณ์คลองมะเดื่อกระทุ่มแบนสมุทรสาคร---
112คณะจังหวัดสมุทรสาครธรรมศึกษา659001วัดป่าชัยรังสีบ้านเกาะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร---
113คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658002วัดป่าถ้ำภูเตยชะแลทองผาภูมิกาญจนบุรี---
114คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658001วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
115คณะจังหวัดสุพรรณบุรีธรรมศึกษา657001โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๖หนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี---
116คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656007โรงเรียนวัดสระกะเทียมสระกะเทียมเมืองนครปฐมนครปฐม---
117คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656006โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม---
118คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656005วัดสิรินธรเทพรัตนารามอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม---
119คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656004โรงเรียนบัวปากท่าบัวปากท่าบางเลนนครปฐม---
120คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656003โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณบางเลนบางเลนนครปฐม---
121คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656002โรงเรียนวัดท่าตำหนักท่าตำหนักนครชัยศรีนครปฐม---
122คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656001โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหาพระปฐมเจดีย์เมืองนครปฐมนครปฐม---
123คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655003โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทประชารังสรร)ไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
124คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655002โรงเรียนวัดคิรีวิหารชำรากเมืองตราดตราด---
125คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655001วัดห้วงพัฒนาแสนตุ้งเขาสมิงตราด---
126คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654007เรือนจำจังหวัดจันทบุรีตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
127คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654006โรงเรียนลัมแบรต์พิชญาลัยนายายอามนายายอามจันทบุรี---
128คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654005โรงเรียนศรียานุสรณ์วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี---
129คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654004โรงเรียนสฤษดิเดชวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี---
130คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654003วัดป่าคลองกุ้งตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
131คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654002โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์จันทนิมิตเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
132คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา654001โรงเรียนวัดจันทนารามตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี---
133คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653002วัดโสภณวนารามมาบตาพุดเมืองระยองระยอง---
134คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653001วัดตรีรัตนารามเชิงเนินเมืองระยองระยอง---
135คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652004วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชาทุ่งสุขลาศรีราชาชลบุรี---
136คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652003วัดศรีมหาราชาศรีราชาศรีราชาชลบุรี---
137คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652002วัดอุทกเขปสีมารามวัดโบสถ์พนัสนิคมชลบุรี---
138คณะจังหวัดชลบุรีธรรมศึกษา652001วัดเขาบางทรายบางทรายเมืองชลบุรีชลบุรี---
139คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา651002วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงพิมพาบางปะกงฉะเชิงเทรา---
140คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา651001วัดเทพนิมิตรหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา---
141คณะจังหวัดนครนายกธรรมศึกษา650001วัดสันตยารามพรหมณีเมืองนครนายกนครนายก---
142คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา648003โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ดงขี้เหล็กเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
143คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา648002โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งโพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี---
144คณะจังหวัดปราจีนบุรีธรรมศึกษา648001วัดป่าทรงคุณดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี---
145คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647034โรงเรียนบ้านกันโจรงกระหาดจอมพระสุรินทร์---
146คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647032โรงเรียนบ้านโชคเหนือโชคเหนือลำดวนสุรินทร์---
147คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647031โรงเรียนบ้านลำหาดทับทันสังขะสุรินทร์---
148คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647030โรงเรียนบ้านม่วง-หนองตาดคำผงโนนนารายณ์สุรินทร์---
149คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647029โรงเรียนบ้านโคกกลางโคกกลางพนมดงรักสุรินทร์---
150คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647028โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์---