Showing 151-200 of 7,243 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156005วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม39--
152คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156006วัดบางช้างเหนือคลองใหม่สามพรานนครปฐม183--
153คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156007วัดสุขวัฒนารามบางระกำบางเลนนครปฐม147--
154คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157001วัดพระลอยรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี268--
155คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157002วัดธัญญวารีไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี81--
156คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157003วัดบรรหารแจ่มใสด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี93--
157คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157004วัดเขาดินเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี75--
158คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157005วัดสาลีสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี128--
159คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157006วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี78--
160คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157007วัดสองพี่น้องต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี246--
161คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157008วัดลาดสิงห์บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี69--
162คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157009วัดหนองทรายหนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี50--
163คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157010วัดเขาดีสลักดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี181--
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี278--
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี108--
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี115--
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี148--
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี100--
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158006วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี106--
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี95--
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี103--
172คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี91--
173คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดหม่องกระแทะท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี58--
174คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี50--
175คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี50--
176คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158013วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี10--
177คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นตรี2159001วัดเจษฎารามมหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร493--
178คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160001วัดหนองหอยเขาแร้งเมืองราชบุรีราชบุรี198--
179คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160002วัดท่าผาท่าผาบ้านโป่งราชบุรี174--
180คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160003วัดเขาช่องพรานเตาปูนโพธารามราชบุรี177--
181คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160004วัดโชติทายการามดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกราชบุรี151--
182คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160005วัดปากท่อปากท่อปากท่อราชบุรี146--
183คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160006วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี161--
184คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160007วัดกลางวังเย็นวังเย็นบางแพราชบุรี61--
185คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160008วัดแจ้งเจริญจอมประทัดวัดเพลงราชบุรี13--
186คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160009วัดหนองหมีท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี39--
187คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160010วัดโป่งกระทิงล่างบ้านบึงบ้านคาราชบุรี15--
188คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161001วัดใหญ่สุวรรณารามท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี222--
189คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161002วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี114--
190คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161003วัดห้วยหลวงเขาย้อยเขาย้อยเพชรบุรี84--
191คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161004วัดเขาตะเคราบางครกบ้านแหลมเพชรบุรี103--
192คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี104--
193คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161006วัดห้วยทรายใต้ชะอำชะอำเพชรบุรี31--
194คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161007วัดห้วยกวางจริงพุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี45--
195คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161008วัดหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี61--
196คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม153--
197คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162002วัดปากน้ำแควอ้อมอัมพวาสมุทรสงคราม138--
198คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162003วัดปราโมทย์บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม45--
199คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163001วัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์129--
200คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163002วัดเขาบ้านกลางนาหูกวางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์80--