Showing 151-200 of 7,258 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156005วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม---
152คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156006วัดบางช้างเหนือคลองใหม่สามพรานนครปฐม171--
153คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156007วัดสุขวัฒนารามบางระกำบางเลนนครปฐม---
154คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157001วัดพระลอยรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี---
155คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157002วัดธัญญวารีไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี68--
156คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157003วัดบรรหารแจ่มใสด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี---
157คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157004วัดเขาดินเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี---
158คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157005วัดสาลีสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี---
159คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157006วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี---
160คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157007วัดสองพี่น้องต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี---
161คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157008วัดลาดสิงห์บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี---
162คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157009วัดหนองทรายหนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี---
163คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157010วัดเขาดีสลักดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี---
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี69--
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี---
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158006วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี---
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี---
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี---
172คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
173คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดหม่องกระแทะท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี---
174คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี---
175คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
176คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158013วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี---
177คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นตรี2159001วัดเจษฎารามมหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร---
178คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160001วัดหนองหอยเขาแร้งเมืองราชบุรีราชบุรี---
179คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160002วัดท่าผาท่าผาบ้านโป่งราชบุรี---
180คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160003วัดเขาช่องพรานเตาปูนโพธารามราชบุรี---
181คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160004วัดโชติทายการามดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกราชบุรี---
182คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160005วัดปากท่อปากท่อปากท่อราชบุรี---
183คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160006วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี---
184คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160007วัดกลางวังเย็นวังเย็นบางแพราชบุรี---
185คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160008วัดแจ้งเจริญจอมประทัดวัดเพลงราชบุรี---
186คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160009วัดหนองหมีท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี43--
187คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160010วัดโป่งกระทิงล่างบ้านบึงบ้านคาราชบุรี---
188คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161001วัดใหญ่สุวรรณารามท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี---
189คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161002วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี---
190คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161003วัดห้วยหลวงเขาย้อยเขาย้อยเพชรบุรี---
191คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161004วัดเขาตะเคราบางครกบ้านแหลมเพชรบุรี---
192คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี---
193คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161006วัดห้วยทรายใต้ชะอำชะอำเพชรบุรี57--
194คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161007วัดห้วยกวางจริงพุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี---
195คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161008วัดหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี58--
196คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม---
197คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162002วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสท่าคาอัมพวาสมุทรสงคราม---
198คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162003วัดปราโมทย์บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม32--
199คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163001วัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์---
200คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163002วัดเขาบ้านกลางนาหูกวางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์---