Showing 151-200 of 7,454 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156004วัดสำโรงวัดสำโรงนครชัยศรีนครปฐม146--
152คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156005วัดมะเกลือคลองโยงพุทธมณฑลนครปฐม46--
153คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156006วัดบางช้างเหนือคลองใหม่สามพรานนครปฐม165--
154คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156007วัดบางน้อยในบางหลวงบางเลนนครปฐม116--
155คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157001วัดพระลอยรั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี212--
156คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157002วัดธัญญวารีไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี67--
157คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157003วัดบรรหารแจ่มใสด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี82--
158คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157004วัดเขาดินเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี43--
159คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157005วัดสาลีสาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี119--
160คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157006วัดดอนบุบผารามบ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี68--
161คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157007วัดสองพี่น้องต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี195--
162คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157008วัดลาดสิงห์บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี59--
163คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157009วัดหนองทรายหนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี49--
164คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นตรี2157010วัดเขาดีสลักดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี148--
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158001วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี258--
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158002วัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี74--
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158003วัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี108--
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158004วัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี157--
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี90--
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158006วัดปรังกาสีท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี113--
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158007วัดทุ่งมะสังหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี83--
172คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158008วัดพังตรุพังตรุพนมทวนกาญจนบุรี89--
173คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158009วัดเขาวังเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี80--
174คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158010วัดหม่องกระแทะท่ากระดานศรีสวัสดิ์กาญจนบุรี34--
175คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158011วัดหนองไม้เอื้อยหนองปรือหนองปรือกาญจนบุรี59--
176คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี66--
177คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158013วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี38--
178คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นตรี2159001วัดเจษฎารามมหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร414--
179คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160001วัดหนองหอยเขาแร้งเมืองราชบุรีราชบุรี154--
180คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160002วัดท่าผาท่าผาบ้านโป่งราชบุรี187--
181คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160003วัดเขาช่องพรานเตาปูนโพธารามราชบุรี164--
182คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160004วัดโชติทายการามดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกราชบุรี141--
183คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160005วัดปากท่อปากท่อปากท่อราชบุรี102--
184คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160006วัดวาปีสุทธาวาสจอมบึงจอมบึงราชบุรี145--
185คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160007วัดกลางวังเย็นวังเย็นบางแพราชบุรี88--
186คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160008วัดแจ้งเจริญจอมประทัดวัดเพลงราชบุรี14--
187คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160009วัดหนองหมีท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี49--
188คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นตรี2160010วัดโป่งกระทิงล่างบ้านบึงบ้านคาราชบุรี25--
189คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161001วัดใหญ่สุวรรณารามท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี169--
190คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161002วัดช่อม่วงหนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี95--
191คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161003วัดศีลคุณารามหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี76--
192คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161004วัดเขาตะเคราบางครกบ้านแหลมเพชรบุรี85--
193คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161005วัดชลธรารามท่าคอยท่ายางเพชรบุรี110--
194คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161006วัดห้วยทรายใต้ชะอำชะอำเพชรบุรี60--
195คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161007วัดห้วยกวางจริงพุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี36--
196คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นตรี2161008วัดหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี49--
197คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม116--
198คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162002วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสท่าคาอัมพวาสมุทรสงคราม118--
199คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162003วัดปราโมทย์บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม32--
200คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นตรี2163001วัดเกาะหลักประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์101--