Showing 201-250 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258172โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี---
202คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258171โรงเรียนวัดทุ่งสมอทุ่งสมอพนมทวนกาญจนบุรี---
203คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258170โรงเรียนเกียรติวัธนเวคินหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
204คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258169โรงเรียนบ้านหนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
205คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258168โรงเรียนบ้านสระลุมพุกหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
206คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258167โรงเรียนบ้านห้วยด้วนหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
207คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258166โรงเรียนวัดนาพระยาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
208คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258165โรงเรียนบ้านหลุมหินหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
209คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258164โรงเรียนบ้านช่องด่านช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
210คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258163โรงเรียนบ้านหนองเข้ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
211คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258162โรงเรียนวังใหญ่ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
212คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258161โรงเรียนบ้านสามยอดช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
213คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258160โรงเรียนบ้านหนองแกในหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี---
214คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258047โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
215คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258084โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรี---
216คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258083โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี---
217คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258082โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี---
218คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258081โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นหนองตากยาท่าม่วงกาญจนบุรี---
219คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258080โรงเรียนบ้านหนองเป็ดพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
220คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258079โรงเรียนวัดหนองพังตรุพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
221คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258078โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยาบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี---
222คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258077โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีบ้านใหม่ท่าม่วงกาญจนบุรี---
223คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258076โรงเรียนตลาดสำรองพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
224คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258075โรงเรียนวัดท่าตะคร้อท่าตะคร้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
225คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258074โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
226คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258073โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
227คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258072โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรีท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
228คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258071โรงเรียนวีรศิลป์ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
229คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258070โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยวท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
230คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258069โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
231คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258068โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
232คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258067โรงเรียนวัดชุกพี้ม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี---
233คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258066โรงเรียนวัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
234คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258065โรงเรียนวัดม่วงชุมม่วงชุมท่าม่วงกาญจนบุรี---
235คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258064โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
236คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258063โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งวังขนายท่าม่วงกาญจนบุรี---
237คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258062โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจนเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
238คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258061โรงเรียนบ้านดอนครามเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
239คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258060โรงเรียนเขาดินวิทยาคารท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
240คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258059โรงเรียนวัดท่าล้อท่าล้อท่าม่วงกาญจนบุรี---
241คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258058โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
242คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258057วัดหนองโสนเทียมจันทร์จรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี167-
243คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258056โรงเรียนวัดท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี22145
244คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258054โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี-7-
245คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258053โรงเรียนวัดนากาญจน์หนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
246คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258052โรงเรียนไทยวัฒนารามหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
247คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258050โรงเรียนบ้านถ้ำเขาปูนหนองหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
248คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258048โรงเรียนวัดโป่งเสี้ยวบ้านเก่าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
249คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258012โรงเรียนเทพมงคลรังษีบ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
250คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258014โรงเรียนเทศบาล ๔บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---