Showing 351-400 of 7,457 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150009โรงเรียนสุดใจวิทยาทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
352คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150010โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
353คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203017วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
354คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203018โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
355คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203019โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑คลองสองคลองหลวงปทุมธานี---
356คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203020โรงเรียนวัดเกิดการอุดมคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
357คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203021โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
358คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
359คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203023วัดหว่านบุญคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
360คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
361คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203025โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
362คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203026โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
363คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203027โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
364คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
365คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
366คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203031วัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
367คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203032โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)คลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
368คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
369คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
370คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203035โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มคลองสองคลองหลวงปทุมธานี---
371คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203082โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
372คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นโท-เอก2203002วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
373คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นตรี2103004วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
374คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172013วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา---
375คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572075วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา---
376คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572076โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
377คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572077โรงเรียนรัตนพลวิทยาคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
378คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
379คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว---
380วัดปทุมคงคาธรรมศึกษา128002โรงเรียนปทุมคงคาพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
381คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
382คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198002โรงเรียนวัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
383คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
384คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
385คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198005โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
386วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166006โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
387คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
388วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
389คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
390คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255009โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
391คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255010โรงเรียนบ้านคลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
392คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655003โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทประชารังสรร)ไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
393คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นตรี2155004วัดคลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
394คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574013โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"ควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
395คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574014โรงเรียนนิคมพัฒนา ภาคใต้ ๓อุใดเจริญควนกาหลงสตูล---
396คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574025โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
397คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นโท-เอก5274001วัดควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
398คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173002วัดสุวรรณวิชัยควนขนุนควนขนุนพัทลุง---
399คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573006วัดสุวรรณวิชัยชะมวงควนขนุนพัทลุง---
400คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172011วัดควนเนียงรัตภูมิควนเนียงสงขลา---