Showing 351-400 of 7,554 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150006โรงเรียนบ้านหนองระแหงสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
352คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150007โรงเรียนวัดลำกะดานสามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร15413153
353คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150008โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
354คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150009โรงเรียนสุดใจวิทยาทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
355คณะเขตคลองสามวาธรรมศึกษา150010โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร---
356คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203017วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
357คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203018โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
358คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203019โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑คลองสองคลองหลวงปทุมธานี---
359คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203020โรงเรียนวัดเกิดการอุดมคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
360คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203021โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุงคลองสามคลองหลวงปทุมธานี---
361คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203022ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
362คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203023วัดหว่านบุญคลองหกคลองหลวงปทุมธานี---
363คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203024วัดบางขันคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
364คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203025โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙คลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
365คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203026โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
366คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203027โรงเรียนจารุศรบำรุงคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
367คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203029วัดพืชนิมิตคลองหนึ่งคลองหลวงปทุมธานี---
368คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี10--
369คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203031วัดเพิ่มทานคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
370คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203032โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)คลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
371คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203033ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
372คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203034ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงคลองห้าคลองหลวงปทุมธานี---
373คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203035โรงเรียนวัดกล้าชอุ่มคลองสองคลองหลวงปทุมธานี---
374คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203082โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี---
375คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203092โรงเรียนวัดอู่ข้าวคลองเจ็ดคลองหลวงปทุมธานี---
376คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นโท-เอก2203002วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี-301144
377คณะจังหวัดปทุมธานีนักธรรมชั้นตรี2103004วัดพระธรรมกายคลองสามคลองหลวงปทุมธานี242--
378คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172013วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา20--
379คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572075วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา---
380คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572076โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
381คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572077โรงเรียนรัตนพลวิทยาคลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา---
382คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449030โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว401119
383คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149005วัดคลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว33--
384วัดปทุมคงคาธรรมศึกษา128002โรงเรียนปทุมคงคาพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
385คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198001วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
386คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198002โรงเรียนวัดสะพานพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
387คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198003โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
388คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198004โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
389คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198005โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
390วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166006โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
391คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198007การท่าเรือแห่งประเทศไทยคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
392วัดธาตุทองธรรมศึกษา111002โรงเรียนดาราคามพระโขนงคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
393คณะเขตคลองเตย-วัฒนานักธรรมชั้นตรี1198038วัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร25--
394คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255009โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
395คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา255010โรงเรียนบ้านคลองจากคลองใหญ่คลองใหญ่ตราด---
396คณะจังหวัดตราดธรรมศึกษา655003โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทประชารังสรร)ไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
397คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นตรี2155004วัดคลองมะนาวไม้รูดคลองใหญ่ตราด---
398คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574013โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา"ควนกาหลงควนกาหลงสตูล---
399คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574014โรงเรียนนิคมพัฒนา ภาคใต้ ๓อุใดเจริญควนกาหลงสตูล---
400คณะจังหวัดสตูลธรรมศึกษา574025โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงควนกาหลงควนกาหลงสตูล---