Showing 351-400 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152007โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
352คณะเขตหนองจอกธรรมศึกษา152008โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
353คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153001โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
354คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153002โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
355คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153003โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
356คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153004โรงเรียนวัดบางสะแกในตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
357คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153005โรงเรียนบางแคเหนือบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร---
358คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153006โรงเรียนวัดกระจับพินิจบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
359คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153007โรงเรียนวัดราชวรินทร์สำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร141614
360คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153008โรงเรียนวัดราชคฤห์บางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
361คณะเขตธนบุรีธรรมศึกษา153009โรงเรียนวัดบางน้ำชนบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
362วัดหิรัญรูจีธรรมศึกษา154001โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
363วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155001วัดราษฎร์บำรุงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร---
364วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155002โรงเรียนบ้านนายเหรียญบางบอน-ยกเลิกบางบอนกรุงเทพมหานคร---
365วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155003โรงเรียนวีรสุนทรหนองค้างพลูหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
366วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155004โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำบางแคเหนือบางแคกรุงเทพมหานคร---
367วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155005โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)หลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร---
368วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157001วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
369วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157002โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร---
370วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157003โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
371วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157004โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
372วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157005โรงเรียนสีตบุตรบำรุงรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานคร---
373วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157006มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
374วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157008โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมท่าทรายเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
375วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157009ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรงอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
376วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157010โรงเรียนวัดประยุรวงศ์วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
377วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157011โรงเรียนจิรดาโสนลอยบางบัวทองนนทบุรี---
378วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157012โรงเรียนนนทรีวิทยาช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร---
379วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157013มหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
380วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157014โรงเรียนวัดดาวคนองดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
381วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157015โรงเรียนบำรุงวิชาสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร---
382วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157018โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร---
383วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157019โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
384วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157023มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
385วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157024โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
386วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157025วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอกลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
387วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157027โรงเรียนมาเรียลัยทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
388วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157029โรงเรียนวัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
389วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157030โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
390วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157033โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการรัชดาห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
391วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157034โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร---
392วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157035โรงเรียนวัดคลองภูมิช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร---
393วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157036โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยาท้ายบ้านเมืองสมุทรปราการสมุทรปราการ---
394วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157038โรงเรียนวัดตะล่อมคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
395วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157040โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณฺโณ)บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
396วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157044โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีวัดชลอบางกรวยนนทบุรี---
397วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157045โรงเรียนภักดีวิทยาสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร---
398วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157047โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร---
399วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157048โรงเรียนเผดิมศึกษาปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
400วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157049โรงเรียนราชวินิต มัธยมสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร---