Showing 351-400 of 7,554 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145021โรงเรียนสันติสุขวิทยาลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
352วัดราษฎร์บำรุงธรรมศึกษา155005โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงค์สงครามอนุสรณ์)หลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร1144335
353วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157053โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
354วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166013โรงเรียนสุพิชญาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
355วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166014โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษาจอมทองจอมทองกรุงเทพมหานคร---
356คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187006โรงเรียนกันตทารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
357วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166015โรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร1276838
358คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187007โรงเรียนศาลเจ้าท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
359คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145024โรงเรียนคลองทรงกระเทียมลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
360วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157056วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมหนองแขมหนองแขมกรุงเทพมหานคร---
361วัดระฆังโฆสิตารามนักธรรมชั้นโท-เอก1275008วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร-14656
362วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166016โรงเรียนอนุบาลวัดนางนองบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร18371111
363คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187008โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยาแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
364วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144001โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
365วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166017โรงเรียนวัดมงคลวราราม (สมพรพสกสรรค์)บางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร---
366วัดธรรมมงคลธรรมศึกษา112001วัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร---
367คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187009โรงเรียนวัดโคนอนบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
368วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144002โรงเรียนวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
369วัดราชโอรสารามธรรมศึกษา166018โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์)บางมดจอมทองกรุงเทพมหานคร---
370คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187010วิทยาลัยพณิชยการธนบุรีคูหาสวรรค์ภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
371วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144003โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)พลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
372คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145027โรงเรียนเทพวิทยาลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
373คณะเขตภาษีเจริญธรรมศึกษา187011โรงเรียนวัดมะพร้าวเตี้ยคลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร---
374วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144004โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
375คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145028วัดลาดปลาเค้า (กศน.)จรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
376วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144005โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
377คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145029โรงเรียนฤทธิไกรศึกษาลาดพร้าวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
378วัดประยุรวงศาวาสธรรมศึกษา157061โรงเรียนตำบลขุมทอง (ประชาอุทิศ)ขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร---
379วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144006โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร73569
380คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145030โรงเรียนกัลยวิทย์จรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
381วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144007วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัยพลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
382คณะเขตลาดพร้าวธรรมศึกษา145031วัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร---
383วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144008โรงเรียนเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร4-1
384วัดราชบุรณะธรรมศึกษา197001โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร---
385วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133001วัดพรหมวงศารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร---
386คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165001โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
387วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101001วัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร0841
388วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133002โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร---
389วัดบุณยประดิษฐ์นักธรรมชั้นตรี1190026วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร47--
390วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144010โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
391คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165002ทัณฑสถานหญิงธนบุรีบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร102409
392วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133003วัดทัศนารุณสุนทริการามทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร---
393วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144011โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญสามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
394คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165003โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
395วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101003โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษกบางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร---
396วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133004โรงเรียนวัดดิสหงสารามมักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานคร805434
397วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144012โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสะพานสูงสะพานสูงกรุงเทพมหานคร---
398คณะเขตบางขุนเทียนธรรมศึกษา165004โรงเรียนวัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร---
399วัดบวรนิเวศวิหารธรรมศึกษา101004โรงเรียนอุดมศึกษาพลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
400วัดพรหมวงศารามธรรมศึกษา133005โรงเรียนวิชากรดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร---