Showing 351-400 of 6,569 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566085วัดตรณารามท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี---
352คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168005วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรัง27--
353คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434004วัดตราชูวนารามในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
354คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา653001วัดตรีรัตนารามเชิงเนินเมืองระยองระยอง---
355คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445006วัดตลาดชัยสองห้องเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์---
356คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321089วัดตองครึ่งเชียงของเชียงราย---
357คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444112วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา---
358คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144003วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา42--
359คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา68--
360คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก4244006วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา---
361คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นตรี2154002วัดตะปอนใหญ่ตะปอนขลุงจันทบุรี69--
362คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314020วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร61618924
363คณะจังหวัดพิจิตรนักธรรมชั้นโท-เอก3214002วัดตะพานหินตะพานหินตะพานหินพิจิตร-11475
364คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314052วัดตะพานหิน (กศน.)ตะพานหินตะพานหินพิจิตร1--
365คณะจังหวัดปทุมธานีธรรมศึกษา203030วัดตะวันเรืองคลองสี่คลองหลวงปทุมธานี1423913
366คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140022วัดตะเคียนรามตะเคียนรามภูสิงห์ศรีสะเกษ69--
367คณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานักธรรมชั้นตรี2105007วัดตะโกดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา38--
368คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256062วัดตะโกสูงสามง่ามดอนตูมนครปฐม---
369คณะจังหวัดพัทลุงธรรมศึกษา573010วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง---
370คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173006วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง20--
371คณะจังหวัดนราธิวาสธรรมศึกษา577005วัดตันหยงมัสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส---
372คณะจังหวัดนราธิวาสนักธรรมชั้นตรี5177004วัดตันหยงมัสตันหยงมัสระแงะนราธิวาส15--
373คณะจังหวัดนครสวรรค์ธรรมศึกษา312024วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์---
374คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นตรี3112005วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์59--
375คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก3212002วัดตากฟ้าตากฟ้าตากฟ้านครสวรรค์---
376คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566067วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี---
377คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166012วัดตาขุนเขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี13--
378คณะจังหวัดปัตตานีธรรมศึกษา575002วัดตานีนรสโมสรอาเนาะรูเมืองปัตตานีปัตตานี---
379คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434072วัดตาลเรียงพระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น---
380คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444105วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา---
381คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144021วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา28--
382คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438156วัดตาโกยโคกสะอาดน้ำขุ่นอุบลราชธานี67--
383คณะจังหวัดบุรีรัมย์ธรรมศึกษา445033วัดตาไก้พลวงหนองกงนางรองบุรีรัมย์---
384คณะจังหวัดพะเยาธรรมศึกษา322006วัดต๊ำม่อนบ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา---
385คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437104วัดถาวรรังษีลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด---
386คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313049วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร---
387คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี3113006วัดถาวรวัฒนาใต้ถาวรวัฒนาทรายทองวัฒนากำแพงเพชร19--
388คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323007วัดถิ่นในบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่---
389คณะจังหวัดแพร่ธรรมศึกษา323061วัดถิ่นในบ้านถิ่นเมืองแพร่แพร่---
390คณะจังหวัดลพบุรีธรรมศึกษา208022วัดถ้ำตะโกเขาสมอคอนท่าวุ้งลพบุรี---
391คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นตรี5164019วัดถ้ำทองพรรณราถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช16--
392คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา621002วัดถ้ำผาจรุยป่าแงะป่าแดดเชียงราย---
393คณะจังหวัดเลยธรรมศึกษา431042วัดถ้ำผาสวรรค์บ้านเพิ่มผาขาวเลย---
394คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นตรี4131014วัดถ้ำผาสวรรค์บ้านเพิ่มผาขาวเลย17--
395คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566035วัดถ้ำวรารามคลองศกพนมสุราษฎร์ธานี---
396คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา658001วัดถ้ำวังหินสมเด็จเจริญหนองปรือกาญจนบุรี---
397คณะจังหวัดสระแก้วนักธรรมชั้นตรี4149002วัดถ้ำเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว51--
398คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434039วัดถ้ำเทพนิมิตวังสวาบภูผาม่านขอนแก่น---
399คณะจังหวัดสมุทรปราการนักธรรมชั้นตรี2104002วัดทรงธรรมตลาดพระประแดงสมุทรปราการ81--
400คณะจังหวัดเพชรบุรีธรรมศึกษา661002วัดทรงธรรมหนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี---