Showing 351-400 of 7,457 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256117วัดปรีดารามคลองจินดาสามพรานนครปฐม---
352คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566036โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมคลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี---
353วัดกาญจนสิงหาสน์นักธรรมชั้นตรี1184021วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
354วัดชัยพฤกษมาลาธรรมศึกษา186003โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
355วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185003วัดรัชฎาธิษฐานคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
356วัดรัชฎาธิษฐานธรรมศึกษา185004โรงเรียนวัดตลิ่งชันคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
357วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184001วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
358วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184002โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือคลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
359วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184006โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (ส.ช.ก.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
360วัดกาญจนสิงหาสน์ธรรมศึกษา184007โรงเรียนวัดช่างเหล็ก (กทม.)คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร---
361คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204017เรือนจำกลางสมุทรปรากรคลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ---
362คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204019โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์คลองด่านบางบ่อสมุทรปราการ---
363คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451037โรงเรียนบ้านหนองคอกคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา---
364คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี4151011วัดเขาถ้ำแรตคลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา50--
365คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451051โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา---
366คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198005โรงเรียนสายน้ำทิพย์คลองตันคลองเตยกรุงเทพมหานคร---
367คณะเขตคลองเตย-วัฒนาธรรมศึกษา198008โรงเรียนวัดภาษีคลองตันเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร---
368คณะจังหวัดราชบุรีธรรมศึกษา260029โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีคลองตาคตโพธารามราชบุรี---
369คณะเขตมีนบุรีธรรมศึกษา149020วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร---
370วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163001โรงเรียนวัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร---
371วัดทองธรรมชาติธรรมศึกษา163003โรงเรียนวัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร---
372คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148004โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
373คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148008โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
374คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148011โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
375คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148012โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม)คลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
376คณะเขตสายไหมธรรมศึกษา148022โรงเรียนระเบียบศึกษาคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
377วัดพระศรีมหาธาตุธรรมศึกษา113005โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรมคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
378วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196004วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
379วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196009มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
380คณะจังหวัดสงขลาธรรมศึกษา572086โรงเรียนนาทวีวิทยาคมคลองทรายนาทวีสงขลา---
381คณะจังหวัดพิจิตรธรรมศึกษา314042โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนคลองทรายสากเหล็กพิจิตร---
382คณะจังหวัดกระบี่ธรรมศึกษา569014โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่---
383คณะจังหวัดฉะเชิงเทราธรรมศึกษา451043โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๓คลองนครเนื่องเขตเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา---
384คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254001โรงเรียนลาซาล (มารดาพิทักษ์)คลองนารายณ์เมืองจันทบุรีจันทบุรี---
385คณะจังหวัดสมุทรปราการธรรมศึกษา204043โรงเรียนวัดนิยมยาตราคลองนิยมยาตราบางบ่อสมุทรปราการ---
386คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566072โรงเรียนบ้านปลายศอกคลองน้อยชัยบุรีสุราษฎร์ธานี---
387คณะจังหวัดสระแก้วธรรมศึกษา449044โรงเรียน อพป.คลองน้ำใสคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว---
388คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613003โรงเรียนคลองลานวิทยาคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
389คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313037โรงเรียนอนุบาลคลองลานคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร---
390คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104002โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์คลองบางบอนบางบอนกรุงเทพมหานคร---
391คณะเขตบางบอนธรรมศึกษา104009โรงเรียนคงโครัดอุทิศคลองบางพรานบางบอนกรุงเทพมหานคร---
392คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568015โรงเรียนรัษฎาคลองปางรัษฎาตรัง---
393คณะจังหวัดตรังธรรมศึกษา568016โรงเรียนวัดเขาพระคลองปางรัษฎาตรัง---
394คณะจังหวัดระยองธรรมศึกษา253016โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาคลองปูนแกลงระยอง---
395คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่---
396คณะจังหวัดจันทบุรีธรรมศึกษา254025โรงเรียนคลองพลูวิทยาคลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรี---
397คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566065โรงเรียนบ้านกลางคลองพาท่าชนะสุราษฎร์ธานี---
398คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313056โรงเรียนพิไกรวิทยาคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
399คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313057โรงเรียนบ้านบึงพิไกรคลองพิไกรพรานกระต่ายกำแพงเพชร---
400วัดสระเกศธรรมศึกษา125005โรงเรียนวัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---