Showing 351-400 of 7,529 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
351คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองบัวหนองบัวหนองกุงศรีกาฬสินธุ์72--
352คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146001วัดชัยภูมิวนารามในเมืองเมืองชัยภูมิชัยภูมิ167--
353คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นตรี6130001วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ45--
354คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122001วัดศรีโคมคำเวียงเมืองพะเยาพะเยา89--
355คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170001วัดประชุมโยธีท้ายช้างเมืองพังงาพังงา10--
356คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม65--
357คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดแสงสว่างโพธิ์ทองสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์23--
358คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146002วัดชัยสามหมอช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ93--
359วัดอนงคารามนักธรรมชั้นตรี1160018วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร29--
360คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170002วัดนิโครธารามบางเหรียงทับปุดพังงา2--
361คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162002วัดเทพประสิทธิ์คณาวาสท่าคาอัมพวาสมุทรสงคราม51--
362คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์21--
363คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146003วัดโพธิ์ศรีบ้านเดื่อเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ39--
364คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122003วัดหย่วนหย่วนเชียงคำพะเยา47--
365คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170003วัดเจริญรมณาวาสกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา20--
366คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นตรี2162003วัดปราโมทย์บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม20--
367คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146004วัดโพธิ์คอนสวรรค์คอนสวรรค์ชัยภูมิ45--
368คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122004วัดม่วงชุมภูซางภูซางพะเยา22--
369คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170004วัดนิคมสโมสรนาเตยท้ายเหมืองพังงา22--
370คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146005วัดเจดีย์คอนสารคอนสารชัยภูมิ36--
371คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122005วัดนาปรังนาปรังปงพะเยา49--
372คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170005วัดคงคาภิมุขตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา20--
373คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146006วัดราษีกุดน้ำใสจัตุรัสชัยภูมิ70--
374คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170006วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา11--
375คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146007วัดวะตะแบก (ราษฎร์ศรัทธาธรรม)วะตะแบกเทพสถิตชัยภูมิ55--
376คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122007วัดบุญเกิดบุญเกิดดอกคำใต้พะเยา30--
377คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
378คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146008วัดบึงบริบูรณ์ตาเนินเนินสง่าชัยภูมิ24--
379คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122008วัดห้วยข้าวก่ำห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา39--
380คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135001วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม44--
381คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146009วัดวิเชียรธรรมารามบ้านแท่นบ้านแท่นชัยภูมิ25--
382คณะจังหวัดสุโขทัยนักธรรมชั้นตรี6119001วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย20--
383คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122009วัดโพธารามศรีถ้อยแม่ใจพะเยา24--
384คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นตรี6151001วัดเทพนิมิตรหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา15--
385คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135002วัดโพธิ์ศรีแกดำแกดำแกดำมหาสารคาม22--
386คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146010วัดศรีมหาโพธิ์ตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ57--
387คณะเขตพระโขนง-บางนานักธรรมชั้นตรี1139034วัดบางนานอกบางนาบางนากรุงเทพมหานคร23--
388คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นตรี3122010วัดศรีเมืองมางบ้านมางเชียงม่วนพะเยา17--
389คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135003วัดกลางโกสุมหัวขวางโกสุมพิสัยมหาสารคาม49--
390คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146011วัดเพชรภูมิสุวรรณวรารามบ้านเพชรบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ42--
391คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135004วัดธรรมรังษีกุดปลาดุกชื่นชมมหาสารคาม20--
392คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146012วัดป่าเมตตาธรรมหนองตูมภูเขียวชัยภูมิ59--
393คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135005วัดราษฎร์สังคมหนองซอนเชียงยืนมหาสารคาม29--
394คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146013วัดเขตหนองบัวแดงหนองบัวแดงชัยภูมิ90--
395คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135006วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม28--
396คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146014วัดห้วยหินฝนวังทองภักดีชุมพลชัยภูมิ37--
397คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135007วัดพระธาตุนาดูนนาดูนนาดูนมหาสารคาม26--
398คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146015วัดบ้านโนนม่วงวังตะเฆ่หนองบัวระเหวชัยภูมิ73--
399คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135008วัดบรบือสรารามบรบือบรบือมหาสารคาม75--
400คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นตรี4146016วัดซับสายออท่ากูบซับใหญ่ชัยภูมิ41--