Showing 451-500 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นตรี4145001วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์237--
452คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144030วัดบ้านโคกหนองแวงโนนตาเถรโนนแดงนครราชสีมา17--
453คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144029วัดบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมบ้านเหลื่อมนครราชสีมา31--
454คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144028วัดศาลาหนองขอนบึงพะไลแก้งสนามนางนครราชสีมา22--
455คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144027วัดกระโตนประทายประทายนครราชสีมา48--
456คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา65--
457คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144025วัดปทุมวนารามบัวลายบัวลายนครราชสีมา33--
458คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144024วัดโนนประดู่โนนประดู่สีดานครราชสีมา30--
459คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144023วัดบ้านไร่โนนทองหลางบัวใหญ่นครราชสีมา56--
460คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144022วัดประชาคมารามทับสวายห้วยแถลงนครราชสีมา61--
461คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144021วัดตาเงินศรีละกอจักราชนครราชสีมา47--
462คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144020วัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรติหนองงูเหลือมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา40--
463คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144019วัดสุมังคลารามขุยลำทะเมนชัยนครราชสีมา106--
464คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144018วัดวิปัสสนารังกาใหญ่รังกาใหญ่พิมายนครราชสีมา115--
465คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144017วัดสีจานขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา16--
466คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144016วัดสำนักตะคร้อสำนักตะคร้อเทพารักษ์นครราชสีมา27--
467คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144015วัดบ้านหาญด่านขุนทดด่านขุนทดนครราชสีมา111--
468คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144014วัดมะเกลือใหม่มะเกลือใหม่สูงเนินนครราชสีมา44--
469คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144013วัดใหญ่สีคิ้วสีคิ้วสีคิ้วนครราชสีมา116--
470คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144012วัดคีรีวันต์ปากช่องปากช่องนครราชสีมา214--
471คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144011วัดสว่างวนารามเสิงสางเสิงสางนครราชสีมา52--
472คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144010วัดซับตะคร้อไทยเจริญหนองบุญมากนครราชสีมา47--
473คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144009วัดใหม่สระประทุมโชคชัยโชคชัยนครราชสีมา41--
474คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144008วัดสมุทรการแชะครบุรีนครราชสีมา80--
475คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144007วัดหลวงราชบำรุงวังน้ำเขียววังน้ำเขียวนครราชสีมา34--
476คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144006วัดกลางปักธงชัยเมืองปักปักธงชัยนครราชสีมา94--
477คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144005วัดขามขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา24--
478คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144004วัดทองหลางพังเทียมพระทองคำนครราชสีมา30--
479คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144003วัดตะคร้อด่านจากโนนไทยนครราชสีมา39--
480คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144002วัดโนนหมันโนนสูงโนนสูงนครราชสีมา76--
481คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144001วัดสะแกในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา241--
482คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143007วัดบ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ78--
483คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143006วัดศรีใครเสนางคนิคมเสนางคนิคมอำนาจเจริญ21--
484คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143005วัดอำนาจอำนาจลืออำนาจอำนาจเจริญ24--
485คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143004วัดพระเหลาเทพนิมิตพระเหลาพนาอำนาจเจริญ43--
486คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143003วัดศรีชมภู่นาหว้าปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ37--
487คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143002วัดศรีบุญเรืองชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ13--
488คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นตรี4143001วัดสระเกษบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ102--
489คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142007วัดไตรภูมิหนองสูงหนองสูงมุกดาหาร7--
490คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142006วัดป่าวิเวกหว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร12--
491คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142005วัดโพธิ์ศรีแก้วดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร21--
492คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142004วัดคำแสนสุขนิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร29--
493คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142003วัดศิลาวิเวกบ้านแก้งดอนตาลมุกดาหาร22--
494คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142002วัดพุทธนคราภิบาลน้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร35--
495คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นตรี4142001วัดเกษมสุขมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร70--
496คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141012วัดวังยางวังยางวังยางนครพนม12--
497คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141011วัดศรีสงครามท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนม33--
498คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141010วัดปัจฉิมาวาสเรณูเรณูนครนครพนม61--
499คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141009วัดศรีสว่างโพนจานโพนสวรรค์นครพนม48--
500คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141008วัดธาตุมหาชัยมหาชัยปลาปากนครพนม32--