Showing 201-250 of 7,563 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
201คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174006วัดเขาน้อยควนโพธิ์เมืองสตูลสตูล11--
202คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174005วัดทุ่งขมิ้นป่าแก่บ่อหินทุ่งหว้าสตูล13--
203คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174004วัดอาทรรังสฤษฎิ์กำแพงละงูสตูล12--
204คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174003วัดนิคมพัฒนารามนิคมพัฒนามะนังสตูล17--
205คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174002วัดปาล์มพัฒนารามปาล์มพัฒนามะนังสตูล13--
206คณะจังหวัดสตูลนักธรรมชั้นตรี5174001วัดชนาธิปเฉลิมพิมานเมืองสตูลสตูล32--
207คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173006วัดตะโหมดตะโหมดตะโหมดพัทลุง---
208คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173005วัดรัตนวรารามท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง20--
209คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173004โรงเรียนอนุบาลบ้านปากพะยูนปากพะยูนปากพะยูนพัทลุง32--
210คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173003วัดท่าลาดควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง26--
211คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173002วัดสุวรรณวิชัยควนขนุนควนขนุนพัทลุง79--
212คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นตรี5173001วัดอัมพวนารามท่ามิหรำเมืองพัทลุงพัทลุง88--
213คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172016วัดธรรมโฆษณ์สทิงหม้อสิงหนครสงขลา55--
214คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172015วัดบางหยีบางกล่ำบางกล่ำสงขลา30--
215คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172014วัดนาหม่อมนาหม่อมนาหม่อมสงขลา17--
216คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172013วัดโคกเหรียงโคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลา20--
217คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172012วัดเอกเชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา17--
218คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172011วัดควนเนียงรัตภูมิควนเนียงสงขลา36--
219คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172010วัดใหม่ทุ่งคากำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา29--
220คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172009วัดยางทองทุ่งหมอสะเดาสงขลา52--
221คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172008วัดสะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสงขลา35--
222คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172007วัดสุริยารามเทพาเทพาสงขลา31--
223คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172006วัดท่าประดู่ท่าประดู่นาทวีสงขลา52--
224คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172005วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา12--
225คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172004วัดราษฎร์บำรุงระโนดระโนดสงขลา47--
226คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172003วัดโคกสมานคุณหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา100--
227คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172002วัดพะโคะชุมพลสทิงพระสงขลา58--
228คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นตรี5172001วัดแหลมทรายบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา55--
229คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171004วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง17--
230คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171003วัดจันทารามน้ำจืดกระบุรีระนอง35--
231คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171002วัดปุญญารามบางแก้วละอุ่นระนอง26--
232คณะจังหวัดระนองนักธรรมชั้นตรี5171001วัดอุปนันทารามเขานิเวศน์เมืองระนองระนอง37--
233คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170007วัดสามัคคีธรรมคุระคุระบุรีพังงา18--
234คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170006วัดปาโมกข์ท่านากะปงพังงา11--
235คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170005วัดคงคาภิมุขตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา20--
236คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170004วัดนิคมสโมสรนาเตยท้ายเหมืองพังงา22--
237คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170003วัดเจริญรมณาวาสกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา20--
238คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170002วัดนิโครธารามบางเหรียงทับปุดพังงา2--
239คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นตรี5170001วัดประชุมโยธีท้ายช้างเมืองพังงาพังงา10--
240คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169007วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่11--
241คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169006วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่19--
242คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169005วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่---
243คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169004วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่32--
244คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169003วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่17--
245คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169002วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่30--
246คณะจังหวัดกระบี่นักธรรมชั้นตรี5169001วัดโภคาจูฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่49--
247คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168005วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรัง17--
248คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168004วัดเขาไม้แก้วเขาไม้แก้วสิเกาตรัง26--
249คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168003วัดนิกรรังสฤษฎ์ย่านตาขาวย่านตาขาวตรัง55--
250คณะจังหวัดตรังนักธรรมชั้นตรี5168002วัดศรีรัตนารามหนองช้างแล่นห้วยยอดตรัง62--