Showing 151-200 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258115โรงเรียนบ้านแก่งจอไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี---
152คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258135เรือนจำทองผาภูมิท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี---
153คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258144โรงเรียนบ้านรางขามหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี---
154คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258147โรงเรียนบ้านพุพรหมหนองกุ่มบ่อพลอยกาญจนบุรี---
155คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258150โรงเรียนบ้านหนองย่างช้างบ่อพลอยบ่อพลอยกาญจนบุรี---
156คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258022โรงเรียนทุ่งนานางหรอกลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
157คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258201โรงเรียนบ้านน้ำโจนหนองประดู่เลาขวัญกาญจนบุรี---
158คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258172โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี---
159คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258176โรงเรียนบ้านดอนสระพนมทวนพนมทวนกาญจนบุรี---
160คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258177โรงเรียนบ้านดอนมะขามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี---
161คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258179โรงเรียนวัดสาลวนารามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี---
162คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258180โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี---
163คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258181โรงเรียนบ้านบ่อหว้าดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี---
164คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258182โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐรางหวายพนมทวนกาญจนบุรี---
165คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258104โรงเรียนวัดท่าเรือ(อุตสาหะวิทยาคาร)ท่าเรือท่ามะกากาญจนบุรี---
166คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258002โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล ฯปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
167คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258129โรงเรียนบ้านหนองเจริญลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี---
168คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258170โรงเรียนเกียรติวัธนเวคินหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
169คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258004โรงเรียนเทศบาล ๓ปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
170คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258003โรงเรียนดรุณากาญจนบุรีปากแพรกเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
171คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258032โรงเรียนบ้านวังด้งวังด้งเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
172คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158005วัดน้ำตกท่าเสาไทรโยคกาญจนบุรี---
173คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258125โรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลียนศรีมงคลไทรโยคกาญจนบุรี---
174คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258023โรงเรียนบ้านจันอุยลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
175คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258010โรงเรียนเทศบาล ๕บ้านเหนือเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
176คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258021โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี---
177คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258196โรงเรียนบ้านเขานางสางหัวเลาขวัญเลาขวัญกาญจนบุรี---
178คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258134โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาท่าขนุนทองผาภูมิกาญจนบุรี---
179คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258083โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามทุ่งทองท่าม่วงกาญจนบุรี---
180คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258112โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาเขาสามสิบหาบท่ามะกากาญจนบุรี---
181คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258154โรงเรียนบ้านหนองหมูหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี---
182คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258152โรงเรียนบ้านยางสูงหลุมรังบ่อพลอยกาญจนบุรี---
183คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258157โรงเรียนบ้านหนองกร่างหนองกร่างบ่อพลอยกาญจนบุรี---
184คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258164โรงเรียนบ้านช่องด่านช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
185คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258161โรงเรียนบ้านสามยอดช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
186คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258159โรงเรียนบ้านหนองรีหนองรีบ่อพลอยกาญจนบุรี---
187คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158012วัดเขารักษ์ดอนแสลบห้วยกระเจากาญจนบุรี---
188คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นตรี2158013วัดวังก์วิเวการามหนองลูสังขละบุรีกาญจนบุรี---
189คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258071โรงเรียนวีรศิลป์ท่าม่วงท่าม่วงกาญจนบุรี---
190คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258091โรงเรียนวัดพระแท่นดงรังพระแท่นท่ามะกากาญจนบุรี---
191คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258169โรงเรียนบ้านหนองขุยหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
192คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258168โรงเรียนบ้านสระลุมพุกหนองสาหร่ายพนมทวนกาญจนบุรี---
193คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258080โรงเรียนบ้านหนองเป็ดพังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
194คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258093โรงเรียนบ้านท่ามะกาท่ามะกาท่ามะกากาญจนบุรี---
195คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258066โรงเรียนวัดหนองตะโกเขาน้อยท่าม่วงกาญจนบุรี---
196คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258171โรงเรียนวัดทุ่งสมอทุ่งสมอพนมทวนกาญจนบุรี---
197คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258163โรงเรียนบ้านหนองเข้ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี---
198คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258166โรงเรียนวัดนาพระยาหนองโรงพนมทวนกาญจนบุรี---
199คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258074โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์พังตรุท่าม่วงกาญจนบุรี---
200คณะจังหวัดกาญจนบุรีธรรมศึกษา258086โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขารามวังศาลาท่าม่วงกาญจนบุรี---