Showing 601-700 of 43,363 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601ธรรมยุต633041601วัดกันทรลักษ์ธรรมารามหนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ13 โนนม่วงใต้
602มหานิกาย433080902วัดกันทรอมน้อยกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ6 กันทรอมน้อย
603มหานิกาย433080903วัดกันทรอมอุดมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ1 กันทรอม
604มหานิกาย433080901วัดกันทรอมใต้กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
605มหานิกาย433030101วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษในเขตเทศบาลตำบลกันทราราย์
606มหานิกาย432051601วัดกันทรารามกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์1 กันตวจระมวล
607ธรรมยุต610130201วัดกันมาตุยารามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนมังกร
608มหานิกาย584160201วัดกันหลาสินปุนพระแสงสุราษฎร์ธานีม.2
609มหานิกาย443010701วัดกัปปาสิกวันหาดคำเมืองหนองคายหนองคาย7
610มหานิกาย584150401วัดกัลปนารามทุ่งหลวงเวียงสระสุราษฎร์ธานีม.4
611มหานิกาย362010701วัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1 ลานดอกไม้
612มหานิกาย431061001วัดกัลยาณธรรมหนองตะครองละหานทรายบุรีรัมย์2 หนองกี่
613ธรรมยุต647080901วัดกัลยาณธัมโมนาซอวานรนิวาสสกลนคร7 สมสนุก
614มหานิกาย219090801วัดกัลยาณบรรพตพุกร่างพระพุทธบาทสระบุรี5 บ้านเขาเลี้ยว
615มหานิกาย446090702วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์10
616มหานิกาย431041701วัดกัลยาณมิตตารามลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์5 หนองยาง
617มหานิกาย110150101วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
618มหานิกาย431030801วัดกัลยาณวัฒน์บ้านปรือกระสังบุรีรัมย์5
619มหานิกาย273061502วัดกัลยาณีทรงธรรมบ้านใหม่สามพรานนครปฐม4 สวนผัก
620มหานิกาย432011001วัดกัลยาณโกมุทแกใหญ่เมืองสุรินทร์สุรินทร์2
621ธรรมยุต680120201วัดกัลยานฤมิตคลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช5
622มหานิกาย360060301วัดกัลยารัตน์หนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์4
623มหานิกาย448080401วัดกัลยารามสามผงศรีสงครามนครพนม4 ปากยาม
624มหานิกาย433090102วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ14
625มหานิกาย443020601วัดกัสสปมธุโลมบ้านถ่อนท่าบ่อหนองคาย6
626มหานิกาย357070301วัดกาคำแม่คำแม่จันเชียงราย1
627มหานิกาย432090101วัดกางของระแงงศีขรภูมิสุรินทร์9
628มหานิกาย580090901วัดก้างปลาที่วังทุ่งสงนครศรีธรรมราช3
629มหานิกาย276020801วัดกาจับศรัทธาธรรมห้วยโรงเขาย้อยเพชรบุรี3
630มหานิกาย354010601วัดกาซ้องเหมืองหม้อเมืองแพร่แพร่4
631มหานิกาย354010801วัดกาซ้องเหนือแม่หล่ายเมืองแพร่แพร่3
632มหานิกาย592060801วัดกาญจนบริรักษ์เขาขาวห้วยยอดตรัง2 โคกแค
633มหานิกาย271010701วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
634มหานิกาย449010601วัดกาญจนประดิษฐ์ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 นาคำ
635มหานิกาย447180201วัดกาญจนวนารามหลุบเลาภูพานสกลนคร7 กกแต้
636มหานิกาย110190101วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
637มหานิกาย272100101วัดกาญจนารามหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี4 ดอนสำโรง
638มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
639มหานิกาย439030301วัดกาญจนารามหนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู6
640มหานิกาย440130301วัดกาญจนารามโนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น1
641มหานิกาย580121201วัดกาญจนารามบางพระปากพนังนครศรีธรรมราช3
642ธรรมยุต684020301วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
643ธรรมยุต647120601วัดกาญจนาวนารามบงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร10 พิมพ์พัฒนา
644มหานิกาย590030101วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา2
645มหานิกาย356090101วัดกาดถีห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา8 กาดถี
646มหานิกาย362011101วัดกาทิ้งสามัคคีธรรมคณฑีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1 เกาะสง่า
647มหานิกาย433012401วัดก้านเหลืองหมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ6 ก้านเหลือง
648มหานิกาย434010801วัดก้านเหลืองขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี3 ก้านเหลือง
649มหานิกาย431041501วัดก้านเหลืองเก่าก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์10
650ธรรมยุต632050901วัดกาบกระบือโคกสะอาดปราสาทสุรินทร์7 กาบกระบือ
651มหานิกาย272020401วัดกาบบัวเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กาบบัว
652มหานิกาย432080601วัดกาพระคุณารามหัวงัวสนมสุรินทร์2
653มหานิกาย350061001วัดก๋ายน้อยเมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่1
654มหานิกาย217060901วัดการ้องห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี3
655มหานิกาย272011701วัดการ้องสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี1 การ้อง
656มหานิกาย434112101วัดการุณญาวาสกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี3 กาจับ
657มหานิกาย449070401วัดการุณทราวาสบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร3 บ้านเป้า
658มหานิกาย218050501วัดการเปรียญบางขุดสรรคบุรีชัยนาท10 หัวเด่น
659มหานิกาย586010601วัดกาลพัฒนารามนาชะอังเมืองชุมพรชุมพร5
660มหานิกาย350100201วัดกาวีละแม่สาวแม่อายเชียงใหม่7 กาวีละ
661มหานิกาย362070501วัดก้าวเจริญพรประชาสุขสันต์ลานกระบือกำแพงเพชร8 ก้าวเจริญพร
662มหานิกาย354020101วัดกาศผาแพร่ร้องกวางร้องกวางแพร่4 กาศผาแพร่
663มหานิกาย352010601วัดกาศเมฆชมพูเมืองลำปางลำปาง5
664มหานิกาย354040802วัดกาศเหนือบ้านกาศสูงเม่นแพร่9
665มหานิกาย352010801วัดกาศโป่งปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง7
666มหานิกาย354040801วัดกาศใต้บ้านกาศสูงเม่นแพร่3
667มหานิกาย357070101วัดกาสาแม่จันแม่จันเชียงราย3
668มหานิกาย443170201วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย3 กาหม
669มหานิกาย590080201วัดกาหรำโรงกระแสสินธุ์สงขลา2
670มหานิกาย211020701วัดกาหลงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ9 บ้านกาหลง
671มหานิกาย274010601วัดกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1
672มหานิกาย596070501วัดกาหลงคีรีธรรมารามกาหลงศรีสาครนราธิวาส1 กาหลง
673มหานิกาย432030211วัดกาฬสรารามกระโพท่าตูมสุรินทร์3 หนองอีดำ
674มหานิกาย584070301วัดกาฬสินธุ์ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานีม.3
675มหานิกาย432090201วัดกาเกาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
676มหานิกาย432090202วัดกาเกาะ (กาเจาะ)ตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
677มหานิกาย432090203วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
678ธรรมยุต615041201วัดกาไสย์ธรรมิการามทางพระโพธิ์ทองอ่างทอง4 กาไสย์
679มหานิกาย358010102วัดก้ำก่อจองคำเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
680มหานิกาย430090302วัดกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา8 กำปัง
681มหานิกาย357050301วัดกำพร้าวัวทองธารทองพานเชียงราย7
682มหานิกาย444060601วัดกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม1
683มหานิกาย272020101วัดกำมะเชียรเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กำมะเชียร
684มหานิกาย277050301วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์2
685มหานิกาย110210701วัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
686มหานิกาย110220701วัดกำแพงบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10 บ้านสายแวก
687มหานิกาย110220901วัดกำแพงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
688มหานิกาย212010302วัดกำแพงบางเขนเมืองนนทบุรีนนทบุรี8
689มหานิกาย214060101วัดกำแพงบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา4 บ้านเลน
690มหานิกาย215020701วัดกำแพงหลักฟ้าไชโยอ่างทอง3 บ้านกำแพง
691มหานิกาย215060201วัดกำแพงศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญอ่างทอง11 บ้านศาลเจ้า
692มหานิกาย216060501วัดกำแพงบ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี6
693มหานิกาย217060601วัดกำแพงท่างามอินทร์บุรีสิงห์บุรี2
694มหานิกาย218040101วัดกำแพงสรรพยาสรรพยาชัยนาท1
695มหานิกาย218050101วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท15
696มหานิกาย220010202วัดกำแพงมะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
697มหานิกาย425070601วัดกำแพงคำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี8
698มหานิกาย436100701วัดกำแพงโคกสะอาดภูเขียวชัยภูมิ3
699มหานิกาย596010501วัดกำแพงกะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส2 กำแพง
700มหานิกาย350150101วัดกำแพงงามหางดงหางดงเชียงใหม่3