Showing 601-700 of 43,192 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย431061001วัดกัลยาณธรรมหนองตะครองละหานทรายบุรีรัมย์2 หนองกี่
602ธรรมยุต647080901วัดกัลยาณธัมโมนาซอวานรนิวาสสกลนคร7 สมสนุก
603มหานิกาย219090801วัดกัลยาณบรรพตพุกร่างพระพุทธบาทสระบุรี5 บ้านเขาเลี้ยว
604มหานิกาย446090702วัดกัลยาณบริหารโนนบุรีสหัสขันธ์กาฬสินธุ์10
605มหานิกาย431041701วัดกัลยาณมิตตารามลำไทรโยงนางรองบุรีรัมย์5 หนองยาง
606มหานิกาย110150101วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
607มหานิกาย431030801วัดกัลยาณวัฒน์บ้านปรือกระสังบุรีรัมย์5
608มหานิกาย273061502วัดกัลยาณีทรงธรรมบ้านใหม่สามพรานนครปฐม4 สวนผัก
609มหานิกาย432011001วัดกัลยาณโกมุทแกใหญ่เมืองสุรินทร์สุรินทร์2
610ธรรมยุต680120201วัดกัลยานฤมิตคลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช5
611มหานิกาย360060301วัดกัลยารัตน์หนองเต่าเก้าเลี้ยวนครสวรรค์4
612มหานิกาย448080401วัดกัลยารามสามผงศรีสงครามนครพนม4 ปากยาม
613มหานิกาย433090102วัดกัลยาโฆสิตารามเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ14
614มหานิกาย443020601วัดกัสสปมธุโลมบ้านถ่อนท่าบ่อหนองคาย6
615มหานิกาย357070301วัดกาคำแม่คำแม่จันเชียงราย1
616มหานิกาย432090101วัดกางของระแงงศีขรภูมิสุรินทร์9
617มหานิกาย276020801วัดกาจับศรัทธาธรรมห้วยโรงเขาย้อยเพชรบุรี3
618มหานิกาย354010601วัดกาซ้องเหมืองหม้อเมืองแพร่แพร่4
619มหานิกาย354010801วัดกาซ้องเหนือแม่หล่ายเมืองแพร่แพร่3
620มหานิกาย592060801วัดกาญจนบริรักษ์เขาขาวห้วยยอดตรัง2 โคกแค
621มหานิกาย271010701วัดกาญจนบุรีเก่าลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี2
622มหานิกาย449010601วัดกาญจนประดิษฐ์ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 นาคำ
623มหานิกาย447180201วัดกาญจนวนารามหลุบเลาภูพานสกลนคร7 กกแต้
624มหานิกาย110190101วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร
625มหานิกาย272100101วัดกาญจนารามหนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี4 ดอนสำโรง
626มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
627มหานิกาย439030301วัดกาญจนารามหนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู6
628มหานิกาย440130301วัดกาญจนารามโนนทองแวงใหญ่ขอนแก่น1
629มหานิกาย580121201วัดกาญจนารามบางพระปากพนังนครศรีธรรมราช3
630ธรรมยุต684020301วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
631ธรรมยุต647120601วัดกาญจนาวนารามบงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร10 พิมพ์พัฒนา
632มหานิกาย590030101วัดกาญจนาวาสบ้านนาจะนะสงขลา2
633มหานิกาย356090101วัดกาดถีห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา8 กาดถี
634มหานิกาย362011101วัดกาทิ้งสามัคคีธรรมคณฑีเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1 เกาะสง่า
635ธรรมยุต632050901วัดกาบกระบือโคกสะอาดปราสาทสุรินทร์7 กาบกระบือ
636มหานิกาย272020401วัดกาบบัวเขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กาบบัว
637มหานิกาย432080601วัดกาพระคุณารามหัวงัวสนมสุรินทร์2
638มหานิกาย434112101วัดการุณญาวาสกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี3 กาจับ
639มหานิกาย449070401วัดการุณทราวาสบ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร3 บ้านเป้า
640มหานิกาย218050501วัดการเปรียญบางขุดสรรคบุรีชัยนาท10 หัวเด่น
641มหานิกาย217060901วัดการ้องห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี3
642มหานิกาย272011701วัดการ้องสวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี1 การ้อง
643มหานิกาย586010601วัดกาลพัฒนารามนาชะอังเมืองชุมพรชุมพร5
644มหานิกาย350100201วัดกาวีละแม่สาวแม่อายเชียงใหม่7 กาวีละ
645มหานิกาย354020101วัดกาศผาแพร่ร้องกวางร้องกวางแพร่4 กาศผาแพร่
646มหานิกาย352010601วัดกาศเมฆชมพูเมืองลำปางลำปาง5
647มหานิกาย354040802วัดกาศเหนือบ้านกาศสูงเม่นแพร่9
648มหานิกาย352010801วัดกาศโป่งปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง7
649มหานิกาย354040801วัดกาศใต้บ้านกาศสูงเม่นแพร่3
650มหานิกาย357070101วัดกาสาแม่จันแม่จันเชียงราย3
651มหานิกาย443170201วัดกาหมโพนทองโพธิ์ตากหนองคาย3 กาหม
652มหานิกาย590080201วัดกาหรำโรงกระแสสินธุ์สงขลา2
653มหานิกาย211020701วัดกาหลงเปร็งบางบ่อสมุทรปราการ9 บ้านกาหลง
654มหานิกาย274010601วัดกาหลงกาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร1
655มหานิกาย596070501วัดกาหลงคีรีธรรมารามกาหลงศรีสาครนราธิวาส1 กาหลง
656มหานิกาย584070301วัดกาฬสินธุ์ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานีม.3
657มหานิกาย432090201วัดกาเกาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
658มหานิกาย432090202วัดกาเกาะ (กาเจาะ)ตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
659มหานิกาย432090203วัดกาเจาะตรึมศีขรภูมิสุรินทร์4
660ธรรมยุต615041201วัดกาไสย์ธรรมิการามทางพระโพธิ์ทองอ่างทอง4 กาไสย์
661มหานิกาย430090302วัดกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา8 กำปัง
662มหานิกาย357050301วัดกำพร้าวัวทองธารทองพานเชียงราย7
663มหานิกาย444060601วัดกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม1
664มหานิกาย272020101วัดกำมะเชียรเขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี6 กำมะเชียร
665มหานิกาย277050301วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์2
666มหานิกาย110210701วัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
667มหานิกาย110220701วัดกำแพงบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10 บ้านสายแวก
668มหานิกาย110220901วัดกำแพงปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
669มหานิกาย212010302วัดกำแพงบางเขนเมืองนนทบุรีนนทบุรี8
670มหานิกาย214060101วัดกำแพงบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา4 บ้านเลน
671มหานิกาย215020701วัดกำแพงหลักฟ้าไชโยอ่างทอง3 บ้านกำแพง
672มหานิกาย215060201วัดกำแพงศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญอ่างทอง11 บ้านศาลเจ้า
673มหานิกาย216060501วัดกำแพงบ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี6
674มหานิกาย217060601วัดกำแพงท่างามอินทร์บุรีสิงห์บุรี2
675มหานิกาย218040101วัดกำแพงสรรพยาสรรพยาชัยนาท1
676มหานิกาย218050101วัดกำแพงแพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท15
677มหานิกาย220010202วัดกำแพงมะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
678มหานิกาย425070601วัดกำแพงคำโตนดประจันตคามปราจีนบุรี8
679มหานิกาย436100701วัดกำแพงโคกสะอาดภูเขียวชัยภูมิ3
680มหานิกาย596010501วัดกำแพงกะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส2 กำแพง
681มหานิกาย350150101วัดกำแพงงามหางดงหางดงเชียงใหม่3
682มหานิกาย364010601วัดกำแพงงามบ้านกล้วยเมืองสุโขทัยสุโขทัย2
683มหานิกาย366070201วัดกำแพงดินกำแพงดินสามง่ามพิจิตร4 กำแพงดิน
684มหานิกาย580020501วัดกำแพงถมนาเรียงพรหมคีรีนครศรีธรรมราช5 กำแพงถม
685มหานิกาย110220902วัดกำแพงบางจากปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร
686มหานิกาย216030101วัดกำแพงประชารามโคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี5 โคกสำโรง
687มหานิกาย215060801วัดกำแพงมณีห้วยคันแหลนวิเศษชัยชาญอ่างทอง2
688มหานิกาย365050301วัดกำแพงมณีโคกสลุดบางกระทุ่มพิษณุโลก6 โฉงใต้
689มหานิกาย362040701วัดกำแพงสวรรค์บ่อถ้ำขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร1 คลองกระดาน
690มหานิกาย350051401วัดกำแพงหินเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่8 ปางกำแพงหิน
691มหานิกาย356010801วัดกำแพงหินแม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา8 สันต้นผึ้ง
692ธรรมยุต662010101วัดกำแพงเพชรในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
693มหานิกาย270070702วัดกำแพงเหนือบ้านสิงห์โพธารามราชบุรี6
694มหานิกาย214050401วัดกำแพงแก้วสะพานไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา1
695มหานิกาย276010101วัดกำแพงแลงท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
696มหานิกาย273021001วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม6
697มหานิกาย270070701วัดกำแพงใต้บ้านสิงห์โพธารามราชบุรี9
698มหานิกาย350200102วัดกำแพงใหม่เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่3
699มหานิกาย433070301วัดกำแมดหนองเชียงทูนปรางค์กู่ศรีสะเกษ3 กำแมด
700มหานิกาย435030301วัดกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1