Showing 201-300 of 43,192 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
201มหานิกาย110480202วัดปุรณาวาสศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร3 คลองมหาสวัสดิ์
202มหานิกาย110480201วัดโกมุทพุทธรังสีศาลาธรรมสพน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร12
203มหานิกาย110490201วัดทุ่งครุทุ่งครุทุ่งครุกรุงเทพมหานคร5 ถนนประชาอุทิศ
204มหานิกาย110490101วัดบางมดบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
205มหานิกาย110490102วัดบางมดโสธรารามบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
206ธรรมยุต610490101วัดพุทธบูชาบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
207มหานิกาย110490104วัดหลวงพ่อโอภาสีบางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
208มหานิกาย110490103วัดหลวงพ่อโอภาสี (บางมด)บางมดทุ่งครุกรุงเทพมหานคร
209มหานิกาย110150501วัดกันตทารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานครคลองบางน้ำชน
210มหานิกาย110150502วัดบางสะแกนอกตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานครคลองบางสะแก
211มหานิกาย110150503วัดบางสะแกในตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร
212มหานิกาย110150504วัดวรามาตยภัณฑสารารามตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนเทอดไทย
213มหานิกาย110150505วัดใหม่ยายนุ้ยตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนวุฒากาศ ซ.อรรถวิมล
214มหานิกาย110150301วัดจันทารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
215มหานิกาย110150303วัดราชคฤห์บางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
216มหานิกาย110150305วัดอินทารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
217มหานิกาย110150304วัดเวฬุราชิณบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
218มหานิกาย110150302วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
219มหานิกาย110150401วัดกระจับพินิจบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนสายสัมพันธ์
220มหานิกาย110150402วัดกลางดาวคนองบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
221มหานิกาย110150403วัดดาวคนองบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครคลองดาวคนอง
222มหานิกาย110150404วัดบางน้ำชนบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
223มหานิกาย110150405วัดบุคคโลบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
224มหานิกาย110150406วัดราชวรินทร์บุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนตากสิน
225มหานิกาย110150407วัดสันติธรรมารามบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนตากสิน
226มหานิกาย110150408วัดสุทธาวาสบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครบางน้ำชน
227มหานิกาย110150101วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
228ธรรมยุต610150101วัดบุปผารามวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
229มหานิกาย110150102วัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
230มหานิกาย110150201วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
231มหานิกาย110150202วัดประดิษฐารามหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
232มหานิกาย110150203วัดหิรัญรูจีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
233มหานิกาย110150204วัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
234มหานิกาย110200603วัดบางขุนนนท์บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน
235มหานิกาย110200604วัดภาวนาภิรตารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
236มหานิกาย110200605วัดศรีสุดารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
237มหานิกาย110200601วัดเจ้าอามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน
238มหานิกาย110200607วัดใหม่บางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน
239มหานิกาย110200606วัดใหม่ยายแป้นบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเลขที่ 63
240มหานิกาย110200602วัดไชยทิศบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
241มหานิกาย110200701วัดบางเสาธงบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
242มหานิกาย110200703วัดมะลิบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
243มหานิกาย110200704วัดรวกสุทธารามบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
244ธรรมยุต610200701วัดรังสีรัตนวารีบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเลขที่ ๑๗๗/๓
245มหานิกาย110200702วัดเพลงวิปัสสนาบางขุนศรีบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์ 37
246มหานิกาย110200501วัดครุฑบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
247มหานิกาย110200502วัดชิโนรสารามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
248มหานิกาย110200503วัดดงมูลเหล็กบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
249มหานิกาย110200504วัดพระยาทำบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
250มหานิกาย110200506วัดยางสุทธารามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนพรานนก
251มหานิกาย110200507วัดลครทำบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
252มหานิกาย110200508วัดสีหไกรสรบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนพรานนก
253มหานิกาย110200509วัดสุทธาวาสบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครคลองลัดวัดทอง
254มหานิกาย110200510วัดอมรทายิการามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
255มหานิกาย110200511วัดอัมพวาบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
256มหานิกาย110200505วัดโพธิ์เรียงบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
257มหานิกาย110200401วัดฉิมทายกาวาสศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนพรานนก
258มหานิกาย110200402วัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
259มหานิกาย110200403วัดวิเศษการศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนพรานนก
260มหานิกาย110200404วัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
261มหานิกาย110200405วัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
262มหานิกาย110200901วัดดุสิดารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร
263มหานิกาย110200902วัดนายโรงอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์ 45
264มหานิกาย110200903วัดบางบำหรุอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
265มหานิกาย110200904วัดปฐมบุตรอิศรารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
266มหานิกาย110200905วัดปฐมบุตรอิศราราม (ปฐมบุตรอิสราราม)อรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
267มหานิกาย110200906วัดปฐมบุตรอิสรารามอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
268มหานิกาย110200907วัดสุวรรณคีรีอรุณอมรินทร์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานครถนนรุ่งประชา
269มหานิกาย110160202วัดดีดวดวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
270มหานิกาย110160203วัดท่าพระวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครถนนจรัญสนิทวงศ์
271มหานิกาย110160204วัดประดู่ฉิมพลีวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
272มหานิกาย110160205วัดประดู่ในทรงธรรมวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครถนนเพชรเกษม
273มหานิกาย110160206วัดสังข์กระจายวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
274มหานิกาย110160201วัดเจ้ามูลวัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครถนนจรัลสนิทวงศ์
275มหานิกาย110160101วัดนาคกลางวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
276มหานิกาย110160103วัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
277มหานิกาย110160104วัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
278มหานิกาย110160106วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครถนนอรุณอัมรินทร์
279ธรรมยุต610160101วัดเครือวัลย์วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
280มหานิกาย110160102วัดโมลีโลกยารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
281มหานิกาย110160105วัดใหม่พิเรนทร์วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครถนนอิสรภาพ
282มหานิกาย110060101วัดกลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
283มหานิกาย110060102วัดจันทวงศารามคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
284มหานิกาย110060103วัดจันทวงศาราม (กลาง)คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
285มหานิกาย110060104วัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว ซอย 101
286มหานิกาย110060802วัดพระไกรสีห์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนรามคำแหง 23
287มหานิกาย110060803วัดศรีบุญเรืองหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 3
288มหานิกาย110060801วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนรามคำแหง
289มหานิกาย110210501วัดกกท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
290ธรรมยุต610210501วัดท่าข้ามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4
291มหานิกาย110210502วัดธรรมคุณารามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร9 บ้านท่าข้าม
292มหานิกาย110210503วัดบัวผันท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร2
293มหานิกาย110210504วัดปทีปพลีผลท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8 บ้านท่าข้าม
294มหานิกาย110210505วัดประชาบำรุงท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร9 บ้านลูกวัว
295มหานิกาย110210507วัดหัวกระบือท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร7
296มหานิกาย110210506วัดเลาท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
297มหานิกาย110210701วัดกำแพงแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร6 ถนนธนบุรี-ปากท่อ
298มหานิกาย110210703วัดบางกระดี่แสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร8 ถนนบางกะดี่
299มหานิกาย110210704วัดพรหมรังษีแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร4 บ้านพรหมแดน
300มหานิกาย110210705วัดสะแกงามแสมดำบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร1 ถนนธนบุรี-ปากท่อ