Showing 901-1,000 of 43,220 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย447010902วัดกุดไผทม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร5 กุดจิก
902มหานิกาย447011101วัดกุดไผทดงชนเมืองสกลนครสกลนครเหล่าละโมง
903มหานิกาย430280402วัดกุดไผ่วนารามทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา8 กุดไผ่
904มหานิกาย447030502วัดกุดไหกุดไหกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๑
905มหานิกาย448020301วัดกุตาไก้เหนือกุตาไก้ปลาปากนครพนม10
906มหานิกาย110260101วัดกุนนทีรุทธารามดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
907มหานิกาย440210401วัดกุมพะศรีวิลัยคูคำซำสูงขอนแก่น5 หม้อ
908มหานิกาย350070301วัดกุมภประดิษฐ์สันโป่งแม่ริมเชียงใหม่6
909มหานิกาย443020901วัดกุมภประดิษฐ์โพนสาท่าบ่อหนองคาย2
910มหานิกาย431091001วัดกุมภียานหายโศกพุทไธสงบุรีรัมย์1
911ธรรมยุต691030201วัดกุมภีลบรรพตควนกาหลงควนกาหลงสตูล2 ซอย 10
912มหานิกาย353011101วัดกุมภีล์ทองบ้านด่านเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์5 ไร่
913มหานิกาย441240101วัดกุมภีวนารามบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี11 วังแข้
914มหานิกาย580070601วัดกุมแปบ้านตูลชะอวดนครศรีธรรมราช3 กุมแป
915มหานิกาย580140201วัดกุมแปทุ่งปรังสิชลนครศรีธรรมราช9 กุมแป
916มหานิกาย277020101วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์1 กุยบุรี
917มหานิกาย277020201วัดกุยเหนือกุยเหนือกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์6
918มหานิกาย271070401วัดกุยแหย่ลิ่นถิ่นทองผาภูมิกาญจนบุรี2
919มหานิกาย580130501วัดกุลธารามควนพังร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช7
920ธรรมยุต637070701วัดกุลเชฎโฐโคกกลางลืออำนาจอำนาจเจริญเหล่ามันแกว
921มหานิกาย439021301วัดกุศลกิจพิทักษ์กุดแห่นากลางหนองบัวลำภู1 หันนางาม
922มหานิกาย439041204วัดกุศลกิจพิทักษ์หันนางามศรีบุญเรืองหนองบัวลำภูบ้านหันนางาม หมู่ ๑
923มหานิกาย439050201วัดกุศลนารีบ้านโคกสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู4 นาโมง
924มหานิกาย443010501วัดกุศลนารีเวียงคุกเมืองหนองคายหนองคาย3 บ้านเวียงคุก
925มหานิกาย584170101วัดกุศลศรัทธารามท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานีม.7
926มหานิกาย434111001วัดกุศลศรีสวัสดิ์โนนกุงตระการพืชผลอุบลราชธานี9 ศรีสวัสดิ์
927ธรรมยุต610130202วัดกุศลสมาครสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครถนนราชวงศ์
928มหานิกาย441080201วัดกุษาวดีหนองหลักไชยวานอุดรธานี3 สะงวย
929มหานิกาย440120101วัดกุสวนารามเมืองพลพลขอนแก่น5
930มหานิกาย271110201วัดกุสาวดีกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี4 หนองบัว
931มหานิกาย594090601วัดกุสาวดีตาแกะยะหริ่งปัตตานี4
932มหานิกาย430010102วัดกุสุมภ์สัทธารามในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
933มหานิกาย448051203วัดกุหลาบพัฒนารามธาตุพนมเหนือธาตุพนมนครพนม7 โคกสว่างพัฒนา
934ธรรมยุต640040601วัดกุเวียนโนนทองหนองเรือขอนแก่น7
935มหานิกาย276060201วัดกุ่มบ้านหาดบ้านลาดเพชรบุรี2
936มหานิกาย430190501วัดกุ่มพะยาบึงอ้อขามทะเลสอนครราชสีมา3
937มหานิกาย219030201วัดกุ่มหักกุ่มหักหนองแคสระบุรี9 กุ่มหัก
938มหานิกาย352080401วัดกุ่มเนิ้งแม่มอกเถินลำปาง7
939มหานิกาย214140301วัดกุ่มแต้สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา6 บ้านกุ่มแต้
940มหานิกาย272020602วัดกุ่มโคกทุ่งคลีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี5 กุ่มโคก
941มหานิกาย350030101วัดกู่ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่3
942มหานิกาย447121302วัดกู่พันนาสว่างแดนดินสกลนคร2
943มหานิกาย351030104วัดกู่ขาวบ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน15
944มหานิกาย351030205วัดกู่ขาวป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน-
945มหานิกาย350010601วัดกู่คำวัดเกตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
946มหานิกาย350120102วัดกู่คำยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่12
947มหานิกาย352011701วัดกู่คำต้นธงชัยเมืองลำปางลำปาง4
948มหานิกาย355010101วัดกู่คำในเวียงเมืองน่านน่านถ.สุริยะพงษ์
949มหานิกาย442090201วัดกู่คำทรายขาววังสะพุงเลย5 ทรายขาว
950มหานิกาย352060101วัดกู่คำน้อยแจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง5
951มหานิกาย351011307วัดกู่คำเหนือมะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน5 หมู่ที่ 16
952มหานิกาย435040801วัดกู่จานกู่จานคำเขื่อนแก้วยโสธร1
953มหานิกาย444070602วัดกู่ทองปอพานนาเชือกมหาสารคาม5
954ธรรมยุต644050601วัดกู่ทองกู่ทองเชียงยืนมหาสารคาม1 กู่ทอง
955มหานิกาย444070601วัดกู่ทอง (บ้านกุดหลวง)ปอพานนาเชือกมหาสารคาม5
956มหานิกาย445061201วัดกู่บ้านคำพระนานวลพนมไพรร้อยเอ็ด2 คำพระ
957มหานิกาย440011301วัดกู่ประชาสามัคคีบ้านอ้อดอนหันเมืองขอนแก่นขอนแก่น3 โนนเขวา
958มหานิกาย440070401วัดกู่ประภาชัยบัวใหญ่น้ำพองขอนแก่น1
959มหานิกาย351070101วัดกู่ป่าลานบ้านธิบ้านธิลำพูน196 หมู่ที่ 8
960มหานิกาย356020102วัดกู่ผางลางห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา9 ห้วยหลวง
961มหานิกาย356030101วัดกู่ผาแดงหย่วนเชียงคำพะเยา11 กอม
962มหานิกาย445110102วัดกู่พระโกนาสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด12
963มหานิกาย350180401วัดกู่พฤกษารามม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่2 ห้วยน้ำขาว
964มหานิกาย445020601วัดกู่พัฒนาบ้านฝางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด12 กู่พัฒนา
965มหานิกาย444091301วัดกู่มิถิลาหนองทุ่มวาปีปทุมมหาสารคาม2 หนองตาไก้
966มหานิกาย350050201วัดกู่ม่านสันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่14 สันทุ่งใหม่
967มหานิกาย432010308วัดกู่ศรัทธารามเพี้ยรามเมืองสุรินทร์สุรินทร์บ้านกู่ หมู่ ๖
968มหานิกาย430160801วัดกู่ศิลาขันธิ์หลุ่งประดู่ห้วยแถลงนครราชสีมา4
969มหานิกาย444090302วัดกู่สนามเสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม2
970มหานิกาย444090301วัดกู่สนาม (กู่สุนทราราม)เสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม2
971มหานิกาย430040201วัดกู่สามัคคีคูขาดคงนครราชสีมา16 สนวน
972มหานิกาย352010802วัดกู่สีขันฑ์ปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง6 ทุ่งกู่ด้าย
973มหานิกาย444090303วัดกู่สุนทรารามเสือโก้กวาปีปทุมมหาสารคาม2
974ธรรมยุต636010801วัดกู่สุวรรณวนารามบ้านเล่าเมืองชัยภูมิชัยภูมิ7 ม่วง
975มหานิกาย357050601วัดกู่สูงหัวง้มพานเชียงราย2
976มหานิกาย352011001วัดกู่เกวียนบ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง3
977มหานิกาย350010101วัดกู่เต้าศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
978มหานิกาย357080601วัดกู่เต้าโยนกเชียงแสนเชียงราย3 กู่เต้า
979มหานิกาย352060701วัดกู่เต้าวนารามวิเชตนครแจ้ห่มลำปาง4
980มหานิกาย351010903วัดกู่เรืองเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 2
981มหานิกาย351010901วัดกู่เรือง (กู่เรื่อง)เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน2
982มหานิกาย351010902วัดกู่เรื่องเหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน2
983มหานิกาย350190101วัดกู่เสือยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่1
984มหานิกาย351010703วัดกู่เหล็กต้นธงเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 10
985มหานิกาย357050201วัดกู่แก้วแม่อ้อพานเชียงราย10
986มหานิกาย441080101วัดกู่แก้วไชยวานไชยวานอุดรธานี8 เพียปู่
987ธรรมยุต644040601วัดกู่แก้วขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม20 ขามเรียง
988มหานิกาย357020301วัดกู่แก้วพัฒนารามผางามเวียงชัยเชียงราย10
989มหานิกาย441240102วัดกู่แก้วรัตนารามบ้านจีตกู่แก้วอุดรธานี7 กู่แก้ว
990มหานิกาย447121301วัดกู่แก้วรัตนารามพันนาสว่างแดนดินสกลนคร1 พันนา
991มหานิกาย350190601วัดกู่แดงหนองแฝกสารภีเชียงใหม่6
992มหานิกาย444100801วัดกู่ใต้กู่สันตรัตน์นาดูนมหาสารคาม2 กู่
993มหานิกาย212060401วัดกู้บางพูดปากเกร็ดนนทบุรี6
994มหานิกาย434041501วัดก่อน้อยยางขี้นกเขื่องในอุบลราชธานี6 ก่อน้อย
995มหานิกาย350121002วัดก่อเก๊าทุ่งต้อมสันป่าตองเชียงใหม่4
996มหานิกาย355020601วัดก้อแม่จริมแม่จริมน่าน3
997มหานิกาย362100402วัดก้องประชาราษฎร์เทพนิมิตบึงสามัคคีกำแพงเพชร4 มาบไผ่
998มหานิกาย355010705วัดก้อดสวรรค์นาซาวเมืองน่านน่าน4 ก้อด
999มหานิกาย355140201วัดก้อดแก้วนาปังภูเพียงน่านก้อดแก้ว
1000มหานิกาย351040502วัดก้อทุ่งก้อลี้ลำพูนหมู่ที่ 1