Showing 1,101-1,200 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1101มหานิกาย435040302วัดขะยอมสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร4
1102มหานิกาย445061202วัดขะยอมนานวลพนมไพรร้อยเอ็ด8
1103มหานิกาย435040303วัดขะยอม (ดอนขะยอม)สงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร4
1104มหานิกาย433040603วัดขะยูงน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ4 ขะยูง
1105มหานิกาย433100802วัดขะยูงขะยูงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ1
1106ธรรมยุต633120601วัดขะยูงปราสาทห้วยทับทันศรีสะเกษ4 ขะยูง
1107มหานิกาย350020402วัดขะแมดข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่2
1108มหานิกาย445110401วัดขัดเค้าพัฒนาหินกองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด6 ขัดเค้า
1109มหานิกาย445052402วัดขัดเค้าใต้หนองพอกธวัชบุรีร้อยเอ็ด1 ขัดเค้า
1110มหานิกาย593110301วัดขันอ่างทองศรีนครินทร์พัทลุง3
1111มหานิกาย431230101วัดขันติการามเจริญสุขเฉลิมพระเกียรติบุรีรัมย์2
1112มหานิกาย445100201วัดขันตินิวาสนางามเสลภูมิร้อยเอ็ด2
1113ธรรมยุต641180501วัดขันติยานุสรณ์หนองแวงน้ำโสมอุดรธานี3 นาเก็น
1114ธรรมยุต650060501วัดขันติวนารามแม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่3
1115ธรรมยุต697060301วัดขันติวนารามบึงโขงหลงบึงโขงหลงบึงกาฬ11 โนนสว่างเหนือ
1116มหานิกาย271110101วัดขันติเมตตาด่านมะขามเตี้ยด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี2 หนองผู้เฒ่า
1117มหานิกาย439020701วัดขันธบูรพารามเก่ากลอยนากลางหนองบัวลำภู8 โนนสะอาด
1118ธรรมยุต641030201วัดขันธปราณีหนองอ้อหนองวัวซออุดรธานี8 หนองแวงฮี
1119มหานิกาย440020301วัดขันธสีมาโนนฆ้องบ้านฝางขอนแก่น4 หินฮาว
1120ธรรมยุต641030601วัดขันธเสมารามหนองบัวบานหนองวัวซออุดรธานี1 หนองบัวบาน
1121มหานิกาย593110101วัดขันประชาสรรค์ชุมพลศรีนครินทร์พัทลุง4 ขัน
1122มหานิกาย352070201วัดขันหอมวังเหนือวังเหนือลำปาง4
1123มหานิกาย586041201วัดขันเงินวังตะกอหลังสวนชุมพรเขตเทศบาล
1124มหานิกาย350150301วัดขันแก้วหารแก้วหางดงเชียงใหม่2
1125มหานิกาย497050501วัดขันแก้วสุทธารามสมสนุกปากคาดบึงกาฬ8
1126มหานิกาย435010802วัดขั้นไดใหญ่ขั้นไดใหญ่เมืองยโสธรยโสธร1
1127ธรรมยุต647080301วัดขัวก่ายขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร1 ขัวก่าย
1128มหานิกาย447050501วัดขัวขอนแคนต้นผึ้งพังโคนสกลนคร5 ขัวขอนแคน
1129มหานิกาย350141001วัดขัวมุงแม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่4
1130มหานิกาย350190501วัดขัวมุงขัวมุงสารภีเชียงใหม่5
1131มหานิกาย449051201วัดขัวสะพานภูคำบกคำชะอีมุกดาหาร1 บาก
1132มหานิกาย350141101วัดขัวสูงเมืองเล็นสันทรายเชียงใหม่1
1133มหานิกาย449040304วัดขัวสูงกกตูมดงหลวงมุกดาหาร5 ขัวสูง
1134ธรรมยุต647080801วัดขัวสูงศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร5 ขัวสูง
1135มหานิกาย357010301วัดขัวแคร่บ้านดู่เมืองเชียงรายเชียงราย1
1136มหานิกาย434152002วัดขัวไม้แก่นหนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี2 ขัวไม้แก่น
1137มหานิกาย431011701วัดขาชันโลงลุมปุ๊กเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์2
1138มหานิกาย435060901วัดขาทรายพระเสาร์มหาชนะชัยยโสธร4
1139ธรรมยุต642140101วัดขานชูมหนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
1140มหานิกาย430110101วัดขามขามสะแกแสงขามสะแกแสงนครราชสีมา1
1141มหานิกาย430170202วัดขามขุนร่มประสุขชุมพวงนครราชสีมา6
1142มหานิกาย430100403วัดขามชั่งโคบิงโนนสูงนครราชสีมา2 ขามชั่งโค
1143มหานิกาย367040401วัดขามชุมบ้านเนินหล่มเก่าเพชรบูรณ์3 พร้าว
1144ธรรมยุต642140102วัดขามชุมหนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
1145ธรรมยุต642140103วัดขามชุม (ขานชูม)หนองหินหนองหินเลย2 ห้วยเดื่อ
1146มหานิกาย367040601วัดขามตากนาแซงหล่มเก่าเพชรบูรณ์1 นาแค
1147มหานิกาย433012201วัดขามทองน้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ8
1148มหานิกาย430190101วัดขามทะเลสอขามทะเลสอขามทะเลสอนครราชสีมา1
1149มหานิกาย430061101วัดขามน้อยคลองเมืองจักราชนครราชสีมา4 หนองขามน้อย
1150มหานิกาย434310201วัดขามน้อยโพนเมืองเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี8 ขามน้อย
1151ธรรมยุต632100101วัดขามน้อยสังขะสังขะสุรินทร์2 ขามน้อย
1152มหานิกาย430300301วัดขามป้อมบัวลายบัวลายนครราชสีมา3
1153มหานิกาย433031201วัดขามป้อมหนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ5
1154มหานิกาย434040202วัดขามป้อมสร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี5 ขามป้อม
1155มหานิกาย434220901วัดขามป้อมขามป้อมสำโรงอุบลราชธานี1 ขามป้อม
1156มหานิกาย444090201วัดขามป้อมขามป้อมวาปีปทุมมหาสารคาม1
1157มหานิกาย445030801วัดขามป้อมขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด6 โพนสูง
1158มหานิกาย350110102วัดขามสุ่มเวียงพร้าวเชียงใหม่2 ขามสุ่ม
1159มหานิกาย350110501วัดขามสุ่มป่าสันทรายพร้าวเชียงใหม่6
1160มหานิกาย433070804วัดขามหนองครองดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษม. ๔
1161มหานิกาย430060401วัดขามหนองปืดสีสุกจักราชนครราชสีมา12 ขามหนองปืด
1162มหานิกาย430101103วัดขามเฒ่าขามเฒ่าโนนสูงนครราชสีมา3 ขามเฒ่า
1163มหานิกาย447010302วัดขามเฒ่างิ้วด่อนเมืองสกลนครสกลนคร5 ดอนหมู
1164มหานิกาย430120302วัดขามเตี้ยห้วยยางบัวใหญ่นครราชสีมา4
1165มหานิกาย448100302วัดขามเตี้ยใหญ่นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม2 ขามเตี้ยใหญ่
1166มหานิกาย436040701วัดขามเทศสระโพนทองเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ5
1167มหานิกาย434010802วัดขามเทิงขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี1 ขามใหญ่
1168มหานิกาย367030401วัดขามเรียงฝายนาแซงหล่มสักเพชรบูรณ์2
1169มหานิกาย367030801วัดขามเรียงท่าอิบุญหล่มสักเพชรบูรณ์5
1170มหานิกาย444081701วัดขามเรียนหนองบัวพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคาม5
1171มหานิกาย447110102วัดขามเรียนอากาศอากาศอำนวยสกลนครหมู่ที่ ๑๒
1172มหานิกาย430050401วัดขามเวียนช่อระกาบ้านเหลื่อมนครราชสีมา3
1173มหานิกาย436040502วัดขามเวียนกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ10
1174มหานิกาย352120101วัดขามแดงห้างฉัตรห้างฉัตรลำปาง6
1175มหานิกาย430100404วัดขามโนนสันติบิงโนนสูงนครราชสีมา9 ขามโนนสันติ
1176มหานิกาย430151001วัดขามใต้ดงใหญ่พิมายนครราชสีมา6
1177มหานิกาย433120302วัดขามใหญ่กล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ4 ขามใหญ่
1178มหานิกาย434010803วัดขามใหญ่ขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี6 ดอนแค
1179มหานิกาย427060501วัดขาวสะอาดท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว9 ขาวสะอาด
1180มหานิกาย446030101วัดข้าวหลามกมลาไสยกมลาไสยกาฬสินธุ์2
1181มหานิกาย271090601วัดข้าวเบารางหวายพนมทวนกาญจนบุรี3 ลาดหมู
1182มหานิกาย350140101วัดข้าวแท่นน้อยสันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่3
1183มหานิกาย350140102วัดข้าวแท่นหลวงสันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่3
1184มหานิกาย434012001วัดข่าโคมปะอาวเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี9 ข่าโคม
1185มหานิกาย445040201วัดข่าใหญ่อุดมพรหนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด10 ข่าใหญ่
1186มหานิกาย425070701วัดขิงกระชายบุฝ้ายประจันตคามปราจีนบุรี13
1187มหานิกาย444030601วัดขิงแคงแก้งแกโกสุมพิสัยมหาสารคาม5 ขิงแคง
1188มหานิกาย444070403วัดขิงแคงเขวาไร่นาเชือกมหาสารคาม10 ขิงแคง
1189มหานิกาย351011201วัดขี้เหล็กบ้านกลางเมืองลำพูนลำพูนหมู่ที่ 3
1190มหานิกาย430100502วัดขี้เหล็กดอนชมพูโนนสูงนครราชสีมา5 ดอนรี
1191มหานิกาย430131501วัดขี้เหล็กทุ่งสว่างประทายนครราชสีมา3
1192มหานิกาย431110901วัดขี้เหล็กดอนมนต์สตึกบุรีรัมย์3
1193มหานิกาย433101201วัดขี้เหล็กรังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ3
1194มหานิกาย433150201วัดขี้เหล็กละเอาะน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ2
1195มหานิกาย434290201วัดขี้เหล็กนาดีนาเยียอุบลราชธานี7 ขี้เหล็ก
1196มหานิกาย434330302วัดขี้เหล็กขี้เหล็กน้ำขุ่นอุบลราชธานี2 ขี้เหล็ก
1197มหานิกาย436150302วัดขี้เหล็กกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ5
1198มหานิกาย444060501วัดขี้เหล็กหนองม่วงบรบือมหาสารคาม3
1199มหานิกาย444070202วัดขี้เหล็กสำโรงนาเชือกมหาสารคาม11
1200มหานิกาย445030802วัดขี้เหล็กขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด1 ขี้เหล็ก