Showing 801-900 of 43,218 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย434040201วัดกุดตากล้าสร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี4 กุดตากล้า
802มหานิกาย435040301วัดกุดตากล้าสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร2
803มหานิกาย437011001วัดกุดตากล้านาวังเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ1 กุดตากล้า
804มหานิกาย430280401วัดกุดตาดำทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา2 กุดตาดำ
805มหานิกาย367050601วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรมบ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์13 กุดตาบ้อง
806มหานิกาย436070501วัดกุดตาลาดโคกเริงรมย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ4
807มหานิกาย367060401วัดกุดตาแร้วนาสนุ่นศรีเทพเพชรบูรณ์7
808มหานิกาย446160201วัดกุดตาใกล้สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์10 นาคู
809มหานิกาย219011201วัดกุดนกเปล้ากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี3 กุดนกเปล้า
810มหานิกาย430081301วัดกุดนางทอหูกหินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา5
811มหานิกาย444091401วัดกุดนาดีหนองแสนวาปีปทุมมหาสารคาม5
812มหานิกาย433081001วัดกุดนาแก้วภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ3
813มหานิกาย430200601วัดกุดน้อยกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา1
814มหานิกาย437011901วัดกุดน้ำกินนาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ5 กุดน้ำกิน
815มหานิกาย434190501วัดกุดน้ำเที่ยงทรายมูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี6 คอนสาย
816มหานิกาย440180101วัดกุดน้ำเที่ยงชนบทชนบทขอนแก่น8
817มหานิกาย430081101วัดกุดน้ำใสหนองบัวตะเกียดด่านขุนทดนครราชสีมา3
818มหานิกาย441030401วัดกุดน้ำใสกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี10 กุดน้ำใส
819มหานิกาย444070702วัดกุดน้ำใสหนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
820มหานิกาย444070701วัดกุดน้ำใส (บ้านกุดน้ำใส)หนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
821มหานิกาย447030101วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑
822มหานิกาย366110501วัดกุดประดู่สำนักขุนเณรดงเจริญพิจิตร7 กุดประดู่
823มหานิกาย434070901วัดกุดประทายกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี5 กุดประทาย
824มหานิกาย434152601วัดกุดปลาขาวบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี9 กุดปลาขาว
825มหานิกาย446061101วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์5
826มหานิกาย430230501วัดกุดปลาฉลาดบึงสำโรงแก้งสนามนางนครราชสีมา6 กุดปลาฉลาด
827มหานิกาย435030201วัดกุดปลาดุกโนนเปือยกุดชุมยโสธร3
828มหานิกาย437010802วัดกุดปลาดุกนาผือเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ4
829มหานิกาย434260402วัดกุดปลาตองกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี4 กุดปลาตอง
830มหานิกาย430180501วัดกุดปลาเข็งโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา1
831มหานิกาย434040302วัดกุดผักตบค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี4 ค้อทอง
832มหานิกาย433190401วัดกุดผักหนามหนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ7 กุดผักหนาม
833มหานิกาย435060201วัดกุดพันเขียวหัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร5
834มหานิกาย430080101วัดกุดพิมานกุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา7
835มหานิกาย435081201วัดกุดมงคลโคกสำราญเลิงนกทายโสธร3
836มหานิกาย436130301วัดกุดมะนาวโนนคูณคอนสารชัยภูมิ1 โนนคูณ
837ธรรมยุต635081101วัดกุดมะฮงกุดแห่เลิงนกทายโสธร6 บ้านกุดมะฮง
838มหานิกาย432030401วัดกุดมะโนโพนครกท่าตูมสุรินทร์7 กุดมะโน
839มหานิกาย430080501วัดกุดม่วงตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา7
840มหานิกาย436020201วัดกุดยางตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ3 กุดยาง
841ธรรมยุต647080902วัดกุดยางชุมนาซอวานรนิวาสสกลนคร10 นาซอ
842มหานิกาย434112102วัดกุดยาลวนกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
843มหานิกาย434152602วัดกุดระงุมบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี3 กุดระงุม
844มหานิกาย435011001วัดกุดระหวี่สิงห์เมืองยโสธรยโสธร8 กุดระหวี่
845มหานิกาย444070101วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม2
846มหานิกาย434011601วัดกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี2 กุดลาด
847มหานิกาย446011501วัดกุดลายหนองกุงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์8 กุดลาย
848มหานิกาย441011101วัดกุดลิงง้อนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี3 กุดลิงง้อ
849มหานิกาย443160401วัดกุดลึกพระบาทนาสิงห์รัตนวาปีหนองคาย4 กุดลึก
850มหานิกาย434020301วัดกุดวารีเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี7 กุดก่วย
851มหานิกาย445071201วัดกุดสระน้อยสระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด13 กุดสระน้อย
852มหานิกาย430260401วัดกุดสระแก้ววังยายทองเทพารักษ์นครราชสีมา3 กุดสระแก้ว
853มหานิกาย430070201วัดกุดสวายพลับพลาโชคชัยนครราชสีมา12 กุดสวาย
854มหานิกาย447020402วัดกุดสะกอยโพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๗
855มหานิกาย443050801วัดกุดหมื่นสวนนาหนังโพนพิสัยหนองคาย1 นาหนัง
856มหานิกาย434070101วัดกุดหวายเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี9 กุดหวาย
857มหานิกาย446050602วัดกุดหว้าเก่ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 กุดหว้า
858มหานิกาย430180502วัดกุดหัวช้างโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา8
859มหานิกาย427060401วัดกุดหินคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว4 กุดหิน
860มหานิกาย430180301วัดกุดหินโคราชสูงเนินนครราชสีมา8
861มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
862มหานิกาย434220301วัดกุดอุดมสมบูรณ์หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี15 น้ำเกลี้ยง
863มหานิกาย446010301วัดกุดอ้อหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2
864ธรรมยุต639050401วัดกุดฮูอรุณรังษีนาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู3 กุดฮู
865มหานิกาย427030101วัดกุดเตยตาพระยาตาพระยาสระแก้ว11 กุดเตย
866มหานิกาย433030701วัดกุดเตอะทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 ทาม
867มหานิกาย435041101วัดกุดเป่งเหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร5
868มหานิกาย367100201วัดกุดเป้าท้ายดงวังโป่งเพชรบูรณ์9
869มหานิกาย433020501วัดกุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ5 กุดเมืองฮาม
870มหานิกาย444120102วัดกุดเม็กกุดรังกุดรังมหาสารคาม8 กุดเม็ก
871มหานิกาย434260403วัดกุดเรือกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี1 กุดเรือ
872มหานิกาย434030401วัดกุดเรือคำหนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี8 กุดเรือคำ
873ธรรมยุต647080101วัดกุดเรือคำวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร1 กุดเรือคำ
874มหานิกาย436040501วัดกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ2
875มหานิกาย427030102วัดกุดเวียนตาพระยาตาพระยาสระแก้ว4 กุดเวียน
876มหานิกาย430090702วัดกุดเวียนบัลลังก์โนนไทยนครราชสีมา4 กุดเวียน
877มหานิกาย430180401วัดกุดเวียนบุ่งขี้เหล็กสูงเนินนครราชสีมา6
878มหานิกาย436010502วัดกุดเวียนบ้านค่ายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6 กุดเวียน
879มหานิกาย444010301วัดกุดเวียนท่าตูมเมืองมหาสารคามมหาสารคาม2
880มหานิกาย444040301วัดกุดเวียนมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม6
881มหานิกาย444010302วัดกุดเวียน (บ้านกุดเวียน)ท่าตูมเมืองมหาสารคามมหาสารคาม2
882มหานิกาย433040202วัดกุดเสลากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
883มหานิกาย434260401วัดกุดแกกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี7 กุดแก
884ธรรมยุต649011301วัดกุดแข้กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 กุดแข้
885มหานิกาย436070301วัดกุดแคนบ้านตาลบำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ7 กุดแคน
886มหานิกาย443150301วัดกุดแคนหนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย3
887มหานิกาย444090401วัดกุดแคนดงใหญ่วาปีปทุมมหาสารคาม8 กุดแคน
888มหานิกาย445040701วัดกุดแคนวนารามดงกลางจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด3 กุดแคน
889มหานิกาย435030401วัดกุดแดงนาโส่กุดชุมยโสธร5
890มหานิกาย427061205วัดกุดแต้ศรัทธารามฟากห้วยอรัญประเทศสระแก้ว8 หนองแข้
891มหานิกาย447030102วัดกุดแฮดกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗
892มหานิกาย431030901วัดกุดโคลนห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์3
893ธรรมยุต633011101วัดกุดโง้งโพนข่าเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ6
894ธรรมยุต642010101วัดกุดโง้งกุดป่องเมืองเลยเลย2 ฟากเลย 2
895มหานิกาย449010101วัดกุดโง้งน้อยมุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร4 กุดโง้งน้อย
896มหานิกาย441110201วัดกุดโดบ้านดุงบ้านดุงอุดรธานี10 ศรีสามารถ
897มหานิกาย430080607วัดกุดโดกบ้านเก่าด่านขุนทดนครราชสีมากุดโดก หมู่ที่ 8
898มหานิกาย430030401วัดกุดโบสถ์กุดโบสถ์เสิงสางนครราชสีมา1
899มหานิกาย430070301วัดกุดโบสถ์ท่าอ่างโชคชัยนครราชสีมา2 กุดโบสถ์
900มหานิกาย435030601วัดกุดไกรสรหนองหมีกุดชุมยโสธร5 บ้านกุดไกรสร