Showing 801-900 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
801มหานิกาย434010102วัดกุดคูณในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานีถนนพโลชัย
802มหานิกาย446180501วัดกุดฆ้องชัยลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
803มหานิกาย435010801วัดกุดจอกน้ำคำใหญ่เมืองยโสธรยโสธร5 กุดจอก
804มหานิกาย430070901วัดกุดจอกน้อยละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา6
805มหานิกาย430070902วัดกุดจอกใหญ่ละลมใหม่พัฒนาโชคชัยนครราชสีมา7
806มหานิกาย430090801วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิกหนองแห้ว
807มหานิกาย430090802วัดกุดจิกสายออโนนไทยนครราชสีมา6 กุดจิก
808มหานิกาย430181101วัดกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1
809มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
810มหานิกาย447010901วัดกุดจิกม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร5 กุดจิก
811ธรรมยุต641041601วัดกุดจิกหนองหว้ากุมภวาปีอุดรธานี1 กุดจิก
812มหานิกาย436040901วัดกุดฉิมหนองโพนงามเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ3
813มหานิกาย448051101วัดกุดฉิมน้อยกุดฉิมธาตุพนมนครพนม5 กุดฉิมน้อย
814มหานิกาย430200901วัดกุดชนวนมิตรภาพสีคิ้วนครราชสีมา4
815มหานิกาย434152001วัดกุดชุมหนองกินเพลวารินชำราบอุบลราชธานี1 กุดชุม
816มหานิกาย435030101วัดกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร4
817มหานิกาย444011001วัดกุดซุยลาดพัฒนาเมืองมหาสารคามมหาสารคาม8 กุดซุย
818ธรรมยุต639030401วัดกุดดู่กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู2
819ธรรมยุต647060101วัดกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร5 กุดตะกาบ
820มหานิกาย426011201วัดกุดตะเคียนเขาพระเมืองนครนายกนครนายก8
821มหานิกาย434040201วัดกุดตากล้าสร้างถ่อเขื่องในอุบลราชธานี4 กุดตากล้า
822มหานิกาย435040301วัดกุดตากล้าสงเปือยคำเขื่อนแก้วยโสธร2
823มหานิกาย437011001วัดกุดตากล้านาวังเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ1 กุดตากล้า
824มหานิกาย430280401วัดกุดตาดำทัพรั้งพระทองคำนครราชสีมา2 กุดตาดำ
825มหานิกาย367050601วัดกุดตาบ้องศรัทธาธรรมบ่อรังวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์13 กุดตาบ้อง
826มหานิกาย436070501วัดกุดตาลาดโคกเริงรมย์บำเหน็จณรงค์ชัยภูมิ4
827มหานิกาย367060401วัดกุดตาแร้วนาสนุ่นศรีเทพเพชรบูรณ์7
828มหานิกาย446160201วัดกุดตาใกล้สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์10 นาคู
829มหานิกาย219011201วัดกุดนกเปล้ากุดนกเปล้าเมืองสระบุรีสระบุรี3 กุดนกเปล้า
830มหานิกาย430200601วัดกุดน้อยกุดน้อยสีคิ้วนครราชสีมา1
831มหานิกาย430081301วัดกุดนางทอหูกหินดาดด่านขุนทดนครราชสีมา5
832มหานิกาย444091401วัดกุดนาดีหนองแสนวาปีปทุมมหาสารคาม5
833มหานิกาย433081001วัดกุดนาแก้วภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ3
834มหานิกาย437011901วัดกุดน้ำกินนาแต้เมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ5 กุดน้ำกิน
835มหานิกาย434190501วัดกุดน้ำเที่ยงทรายมูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี6 คอนสาย
836มหานิกาย440180101วัดกุดน้ำเที่ยงชนบทชนบทขอนแก่น8
837มหานิกาย430081101วัดกุดน้ำใสหนองบัวตะเกียดด่านขุนทดนครราชสีมา3
838มหานิกาย441030401วัดกุดน้ำใสกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี10 กุดน้ำใส
839มหานิกาย444070702วัดกุดน้ำใสหนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
840มหานิกาย444070701วัดกุดน้ำใส (บ้านกุดน้ำใส)หนองเม็กนาเชือกมหาสารคาม1
841มหานิกาย447030101วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑
842มหานิกาย366110501วัดกุดประดู่สำนักขุนเณรดงเจริญพิจิตร7 กุดประดู่
843มหานิกาย434070901วัดกุดประทายกุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี5 กุดประทาย
844มหานิกาย434152601วัดกุดปลาขาวบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี9 กุดปลาขาว
845มหานิกาย446061101วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์5
846มหานิกาย430230501วัดกุดปลาฉลาดบึงสำโรงแก้งสนามนางนครราชสีมา6 กุดปลาฉลาด
847มหานิกาย435030201วัดกุดปลาดุกโนนเปือยกุดชุมยโสธร3
848มหานิกาย437010802วัดกุดปลาดุกนาผือเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ4
849มหานิกาย434260402วัดกุดปลาตองกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี4 กุดปลาตอง
850มหานิกาย430180501วัดกุดปลาเข็งโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา1
851มหานิกาย434040302วัดกุดผักตบค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี4 ค้อทอง
852มหานิกาย433190401วัดกุดผักหนามหนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ7 กุดผักหนาม
853มหานิกาย435060201วัดกุดพันเขียวหัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร5
854มหานิกาย430080101วัดกุดพิมานกุดพิมานด่านขุนทดนครราชสีมา7
855มหานิกาย435081201วัดกุดมงคลโคกสำราญเลิงนกทายโสธร3
856มหานิกาย430080501วัดกุดม่วงตะเคียนด่านขุนทดนครราชสีมา7
857มหานิกาย436130301วัดกุดมะนาวโนนคูณคอนสารชัยภูมิ1 โนนคูณ
858ธรรมยุต635081101วัดกุดมะฮงกุดแห่เลิงนกทายโสธร6 บ้านกุดมะฮง
859มหานิกาย432030401วัดกุดมะโนโพนครกท่าตูมสุรินทร์7 กุดมะโน
860มหานิกาย436020201วัดกุดยางตลาดแร้งบ้านเขว้าชัยภูมิ3 กุดยาง
861ธรรมยุต647080902วัดกุดยางชุมนาซอวานรนิวาสสกลนคร10 นาซอ
862มหานิกาย434112102วัดกุดยาลวนกุดยาลวนตระการพืชผลอุบลราชธานี
863มหานิกาย434152602วัดกุดระงุมบุ่งไหมวารินชำราบอุบลราชธานี3 กุดระงุม
864มหานิกาย435011001วัดกุดระหวี่สิงห์เมืองยโสธรยโสธร8 กุดระหวี่
865มหานิกาย444070101วัดกุดรังสุทธารามนาเชือกนาเชือกมหาสารคาม2
866มหานิกาย434011601วัดกุดลาดกุดลาดเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี2 กุดลาด
867มหานิกาย446011501วัดกุดลายหนองกุงเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์8 กุดลาย
868มหานิกาย441011101วัดกุดลิงง้อนาดีเมืองอุดรธานีอุดรธานี3 กุดลิงง้อ
869มหานิกาย443160401วัดกุดลึกพระบาทนาสิงห์รัตนวาปีหนองคาย4 กุดลึก
870มหานิกาย434020301วัดกุดวารีเอือดใหญ่ศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี7 กุดก่วย
871มหานิกาย445071201วัดกุดสระน้อยสระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด13 กุดสระน้อย
872มหานิกาย430260401วัดกุดสระแก้ววังยายทองเทพารักษ์นครราชสีมา3 กุดสระแก้ว
873มหานิกาย430070201วัดกุดสวายพลับพลาโชคชัยนครราชสีมา12 กุดสวาย
874มหานิกาย447020402วัดกุดสะกอยโพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๗
875มหานิกาย443050801วัดกุดหมื่นสวนนาหนังโพนพิสัยหนองคาย1 นาหนัง
876มหานิกาย434070101วัดกุดหวายเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี9 กุดหวาย
877มหานิกาย446050602วัดกุดหว้าเก่ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 กุดหว้า
878มหานิกาย430180502วัดกุดหัวช้างโนนค่าสูงเนินนครราชสีมา8
879มหานิกาย427060401วัดกุดหินคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว4 กุดหิน
880มหานิกาย430180301วัดกุดหินโคราชสูงเนินนครราชสีมา8
881มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
882มหานิกาย446010301วัดกุดอ้อหลุบเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์2
883มหานิกาย434220301วัดกุดอุดมสมบูรณ์หนองไฮสำโรงอุบลราชธานี15 น้ำเกลี้ยง
884ธรรมยุต639050401วัดกุดฮูอรุณรังษีนาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู3 กุดฮู
885มหานิกาย427030101วัดกุดเตยตาพระยาตาพระยาสระแก้ว11 กุดเตย
886มหานิกาย433030701วัดกุดเตอะทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ9 ทาม
887มหานิกาย435041101วัดกุดเป่งเหล่าไฮคำเขื่อนแก้วยโสธร5
888มหานิกาย367100201วัดกุดเป้าท้ายดงวังโป่งเพชรบูรณ์9
889มหานิกาย444120102วัดกุดเม็กกุดรังกุดรังมหาสารคาม8 กุดเม็ก
890มหานิกาย433020501วัดกุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ5 กุดเมืองฮาม
891มหานิกาย434260403วัดกุดเรือกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี1 กุดเรือ
892มหานิกาย434030401วัดกุดเรือคำหนองแสงใหญ่โขงเจียมอุบลราชธานี8 กุดเรือคำ
893ธรรมยุต647080101วัดกุดเรือคำวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร1 กุดเรือคำ
894มหานิกาย436040501วัดกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ2
895มหานิกาย427030102วัดกุดเวียนตาพระยาตาพระยาสระแก้ว4 กุดเวียน
896มหานิกาย430090702วัดกุดเวียนบัลลังก์โนนไทยนครราชสีมา4 กุดเวียน
897มหานิกาย430180401วัดกุดเวียนบุ่งขี้เหล็กสูงเนินนครราชสีมา6
898มหานิกาย436010502วัดกุดเวียนบ้านค่ายเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6 กุดเวียน
899มหานิกาย444010301วัดกุดเวียนท่าตูมเมืองมหาสารคามมหาสารคาม2
900มหานิกาย444040301วัดกุดเวียนมะค่ากันทรวิชัยมหาสารคาม6