Showing 1-50 of 7,250 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1คณะจังหวัดพัทลุงนักธรรมชั้นโท-เอก6273001วัดจรณารามหานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง-188
2คณะจังหวัดสงขลานักธรรมชั้นโท-เอก6272001วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลาสงขลา-8742
3คณะจังหวัดพังงานักธรรมชั้นโท-เอก6270001วัดควนกะไหลโคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา-1512
4คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6266001วัดพัฒนารามตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี-1113
5คณะจังหวัดชุมพรนักธรรมชั้นโท-เอก6265001วัดโพธิการามนาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร-1717
6คณะจังหวัดนครศรีธรรมราชนักธรรมชั้นโท-เอก6264001วัดพระมหาธาตุในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช-7228
7คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักธรรมชั้นโท-เอก6263001วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์-289
8คณะจังหวัดสมุทรสงครามนักธรรมชั้นโท-เอก6262001วัดเพชรสมุทรแม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม-34
9คณะจังหวัดเพชรบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6261001วัดหนองจอกหนองจอกท่ายางเพชรบุรี-2122
10คณะจังหวัดราชบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6260001วัดอมรินทรารามโคกหม้อเมืองราชบุรีราชบุรี-2726
11คณะจังหวัดสมุทรสาครนักธรรมชั้นโท-เอก6259001วัดเจษฎารามมหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร-710
12คณะจังหวัดกาญจนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6258001วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี-208
13คณะจังหวัดสุพรรณบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6257001วัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี-75
14คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นโท-เอก6256001วัดสิรินธรเทพรัตนารามอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม-3216
15คณะจังหวัดตราดนักธรรมชั้นโท-เอก6255001วัดบางปรือห้วยแร้งเมืองตราดตราด-93
16คณะจังหวัดจันทบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6254001วัดป่าคลองกุ้งตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี-308
17คณะจังหวัดระยองนักธรรมชั้นโท-เอก6253001วัดสารนาถธรรมารามทางเกวียนแกลงระยอง-4327
18คณะจังหวัดชลบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6252001วัดราษฎร์ศรัทธาเหมืองเมืองชลบุรีชลบุรี-2931
19คณะจังหวัดฉะเชิงเทรานักธรรมชั้นโท-เอก6251001วัดสมานรัตนารามบางแก้วเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา-2626
20คณะจังหวัดนครนายกนักธรรมชั้นโท-เอก6250001วัดพราหมณีสาริกาเมืองนครนายกนครนายก-1511
21คณะจังหวัดปราจีนบุรีนักธรรมชั้นโท-เอก6248001วัดสง่างามบางบริบูรณ์เมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี-1915
22คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นโท-เอก6247001วัดสุทธิธรรมารามนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์-7340
23คณะจังหวัดชัยภูมินักธรรมชั้นโท-เอก6246001วัดศรีแก้งคร้อช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ-2838
24คณะจังหวัดบุรีรัมย์นักธรรมชั้นโท-เอก6245001วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์-2918
25คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นโท-เอก6244001วัดสุทธจินดาในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา-9960
26คณะจังหวัดอำนาจเจริญนักธรรมชั้นโท-เอก6243001วัดสำราญนิเวศบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ-4855
27คณะจังหวัดมุกดาหารนักธรรมชั้นโท-เอก6242001วัดพุทโธธัมมธโรโชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร-4032
28คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นโท-เอก6241001วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมืองเมืองนครพนมนครพนม-7051
29คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก6240001วัดหลวงสุมังคลารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ-15037
30คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นโท-เอก6239001วัดศรีธรรมารามในเมืองเมืองยโสธรยโสธร-9242
31คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6238001วัดสุปัฏนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี-14376
32คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก6237001วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด-11660
33คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก6236001วัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์---
34คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นโท-เอก6235001วัดประชาบำรุงตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม-149
35คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก6234001วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น-151108
36คณะจังหวัดหนองบัวลำภูนักธรรมชั้นโท-เอก6233001วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู-8553
37คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นโท-เอก6232001วัดป่าสุทธาวาส (สุทธาวาส)ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร-160107
38คณะจังหวัดเลยนักธรรมชั้นโท-เอก6231001วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลยเลย-158100
39คณะจังหวัดบึงกาฬนักธรรมชั้นโท-เอก6230001วัดป่าสุเมฆนันทารามป่าแฝกพรเจริญบึงกาฬ-4528
40คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นโท-เอก6229001วัดอรัญญวาสีท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย-6627
41คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก6228001วัดโพธิสมภรณ์หมากแข้งเมืองอุดรธานีอุดรธานี-262182
42คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก6225001วัดเจดีย์หลวงพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่-7959
43คณะจังหวัดพะเยานักธรรมชั้นโท-เอก6222001วัดอนาลโยทิพยารามสันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา-3014
44คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นโท-เอก6221001วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย-3522
45คณะจังหวัดตากนักธรรมชั้นโท-เอก6219001วัดโคกพลูหนองหลวงเมืองตากตาก-1013
46คณะจังหวัดอุตรดิตถ์นักธรรมชั้นโท-เอก6218001วัดท้ายตลาดท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์-1310
47คณะจังหวัดเพชรบูรณ์นักธรรมชั้นโท-เอก6215001วัดเพชรวรารามในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์-4028
48คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดพระบรมธาตุนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-2712
49คณะจังหวัดนครสวรรค์นักธรรมชั้นโท-เอก6212001วัดแสงธรรมสุทธารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์-416
50คณะจังหวัดชัยนาทนักธรรมชั้นโท-เอก6210001วัดปากคลองมะขามเฒ่ามะขามเฒ่าวัดสิงห์ชัยนาท-310