Showing 1-50 of 5,659 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
1วัดไตรมิตรวิทยารามนักธรรมชั้นโท-เอก1226006วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร---
2วัดไตรมิตรวิทยารามนักธรรมชั้นตรี1126013วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร---
3วัดไตรมิตรวิทยารามธรรมศึกษา126001วัดไตรมิตรวิทยารามตลาดน้อยสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร---
4วัดโสมนัสวิหารธรรมศึกษา129001โรงเรียนวัดโสมนัสวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
5วัดโพธินิมิตรธรรมศึกษา117001โรงเรียนวัดโพธินิมิตรบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร---
6วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196007โรงเรียนวัดเทวสุนทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
7วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196008เรือนจำกลางคลองเปรมลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
8วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196012โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
9วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196014โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
10วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196005วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรีบางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี---
11วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196004วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
12วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196003โรงเรียนวัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
13วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196002ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
14วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196010โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
15วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นตรี1196039วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
16วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196006โรงเรียนประชานิเวศน์ลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
17วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196013โรงเรียนเสนานิคมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
18วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196001ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
19วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196009มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพคลองถนนสายไหมกรุงเทพมหานคร---
20วัดเสมียนนารีธรรมศึกษา196011วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
21วัดเสมียนนารีนักธรรมชั้นโท-เอก1296014วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร---
22วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138002กศน.เขตบางคอแหลม (กศน.)วัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
23วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138003โรงเรียนวัดจันทร์ในบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
24วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138001วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
25วัดเรืองยศสุทธารามธรรมศึกษา138004โรงเรียนเบญจวรรณศึกษาทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร---
26วัดเรืองยศสุทธารามนักธรรมชั้นตรี1138042วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร---
27วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131007โรงเรียนสุโขทัย (วัดสุคันธาราม)ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
28วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นโท-เอก1231005วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
29วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131012โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร---
30วัดเบญจมบพิตรนักธรรมชั้นตรี1131009วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
31วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131009โรงเรียนวัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร---
32วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131002โรงเรียนวัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร---
33วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131003โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
34วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131004โรงเรียนวัดอัมพวันดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
35วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131011โรงเรียนพญาไทดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
36วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131001โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
37วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131006วัดจันทรสโมสรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร---
38วัดเบญจมบพิตรธรรมศึกษา131008โรงเรียนวัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร---
39วัดเทพากรธรรมศึกษา183002โรงเรียนวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร---
40วัดเทพศิรินทราวาสธรรมศึกษา106001โรงเรียนเทพศิรินทร์วัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร---
41วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144006โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
42วัดเทพลีลานักธรรมชั้นตรี1144036วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
43วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144004โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร---
44วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144001โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
45วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144019โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร---
46วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144005โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
47วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144014โรงเรียนถนอมบุตรหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
48วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144002โรงเรียนวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---
49วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144016โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร---
50วัดเทพลีลาธรรมศึกษา144008โรงเรียนเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร---